Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hãy Trung Tín

Thánh Ca: Hãy Trung Tín


Tựa đề: Hãy Trung Tín
Nguyên tác: Be True
Tựa đề: Hãy Trung Tín
Lời: Albert B. Simpson
Nhạc: Albert B. Simpson
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 484
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Be True
Be true! Be true!
Let the holy watchword ring;
Be true! to your trust,
Be true to your glorious King;
Be true! Be true!
Whether friends be false or few;
Whatsoe’er betide, ever at His side,
Let Him always find you true.
Hãy Trung Tín
Hãy trung tín, trung tín
Anh em hô lên khẩu hiệu nay
Hãy trung tín, làm trọng trách
Trung tín theo Vua vinh hiển mãi
Hãy trung tín, trung tín
Tuy anh em gần xa, phỉnh gạt
Dầu gặp tình cảnh khó, cứ nghiêng vào lòng Chúa
Nguyện Chúa thấy ta tín trung luôn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

484


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top