Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cầu Nguyện Cho Anh

Thánh Ca: Cầu Nguyện Cho Anh


Tựa đề: Cầu Nguyện Cho Anh
Nguyên tác: I Am Praying for You
Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 1:11
Lời: Samuel O. Cluff, (1860)
Nhạc: Ira D. Sankey, (1874)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 483
Audio credit: Đèn Linh Ministry

I Am Praying for You
1. I have a Savior, He’s pleading in glory,
A dear, loving Savior, though earth friends be few;
And now He is watching in tenderness o’er me;
And, oh, that my Savior were your Savior, too.
Refrain:
For you I am praying,
For you I am praying,
For you I am praying,
I’m praying for you.
2. I have a Father; to me He has given
A hope for eternity, blessed and true;
And soon He will call me to meet Him in heaven,
But, oh, that He’d let me bring you with me, too!
3. I have a robe; ’tis resplendent in whiteness,
Awaiting in glory my wondering view;
Oh, when I receive it all shining in brightness,
Dear friend, could I see you receiving one, too!
4. When He has found you, tell others the story,
That my loving Savior is your Savior, too;
Then pray that your Savior may bring them to glory,
And prayer will be answered—’twas answered for you!
5. Speak of that Savior, that Father in heaven,
That harp, crown, and robe which are waiting for you—
That peace you possess, and that rest to be given,
Still praying that Jesus may save them with you.
Cầu Nguyện Cho Anh
1. Mỗi ngày, Chân Chúa, tôi khẩn thiết cầu nguyện trên trời
Một mình Jêsus rất thương tôi, không bạn nào thương
Ngài bằng lòng thương xót luôn hết mỗi người thật khiêm nhường
Tôi trông mong Jêsus tôi, cũng Cứu Chúa của anh.
Điệp Khúc:
Tôi đã khẩn Chúa giúp anh
Ban cho anh những ơn lành
Tôi chuyên tâm cầu nguyện luôn
Khẩn thiết kêu nài Cha thánh.
2. Kìa thật trên Chúa Cha vẫn đã phù hộ tôi nhiều
Từ trời Cha phán hứa ơn riêng trông cậy về sau
Một thì giờ kia chắc tôi với Chúa cùng gặp trên trời
Tôi xin anh đừng chậm chân, hãy kíp đến với Cha.
3. Kìa bạch y trắng tinh, giống tuyết màu thật xinh kỳ
Một ngày kia sẽ thấy trên thiên cung mặc đẹp thay
Diện mạo mình thay đổi ra cách sáng lòa và vinh diệu
Tôi trông mong hiện thời anh cũng có áo giống tôi.
4. Một ngày kia, Chúa ban phước lớn Ngài chuộc anh rồi
Thì thuật cho chúng biết ơn Jêsus lạ lùng thay
Cùng cầu nguyện tha thiết xin Cứu Chúa dìu họ lên trời
Như tôi thay lời cầu xin Chúa Cứu Thế giúp anh.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

483


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top