Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôi Sống Cho Chúa

Thánh Ca: Tôi Sống Cho Chúa


Tựa đề: Tôi Sống Cho Chúa
Nguyên tác: I’ll Live for Him
Lời: Ralph Erskine Hudson, 1882
Nhạc: C. C. Dunbar, 1882
Tài Liệu: Select Hymns, 1911 (Timeless Truths)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 480
Audio credit: Đèn Linh Ministry

I’ll Live for Him
1. My life, my love, I give to Thee,
Thou Lamb of God who died for me;
Oh, may I ever faithful be,
My Savior and my God!
Refrain:
I’ll live for Him who died for me,
How happy then my life shall be!
I’ll live for Him who died for me,
My Savior and my God!
2. I now believe Thou dost receive,
For Thou hast died that I might live;
And now henceforth I’ll trust to Thee,
My Savior and my God!
3. Oh, Thou who died on Calvary,
To save my soul and make me free;
I’ll consecrate my life to Thee,
My Savior and my God!
Tôi Sống Cho Chúa
1. Đời sống tôi phó nhờ Chúa cai quản
Là Chiên chẳng vít đã thay lỗi tôi
Hằng muốn trung tín với Chúa không thôi
Hỡi Jêsus, Chúa trên trời.
Điệp Khúc:
Nguyện sống với Đấng bị đóng đinh chết
Lòng tôi sẽ hớn hở, vui vẻ thay!
Nguyện sống với Đấng chết thế tôi nay
Hỡi Jêsus Chúa tôi ôi.
2. Lòng quyết xác tín Ngài rước tôi hẳn
Ngài xưa đã chết, để tôi sống đây
Nhờ Chúa cho đến mãi mãi không thôi
Hỡi Jêsus, Chúa tôi ôi!
3. Ồ! Chúa đã chết tại Gô-gô-tha
Hồn tôi thỏa bấy, bởi ơn thứ tha!
Vì Chúa, tôi quyết hiến cả thân tôi
Bởi Jêsus, cứu tôi rồi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

480


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top