Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó

Thánh Ca: Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó


Tựa đề: Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó
Nguyên tác: Where Jesus Is, ‘Tis Heaven
Lời: Charles J. But­ler (1898)
Nhạc: James M. Black
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 476
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Where Jesus Is, ‘Tis Heaven
1. Since Christ my soul from sin set free,
This world has been a Heav’n to me;
And ’mid earth’s sorrows and its woe,
’Tis Heav’n my Jesus here to know.
Refrain
O hallelujah, yes, ’tis Heav’n,
’Tis Heav’n to know my sins forgiv’n,
On land or sea, what matters where?
Where Jesus is, ’tis Heaven there.
2. Once Heaven seemed a far off place,
Till Jesus showed His smiling face;
Now it’s begun within my soul,
’Twill last while endless ages roll.
3. What matters where on earth we dwell?
On mountain top, or in the dell,
In cottage, or a mansion fair,
Where Jesus is, ’tis Heaven there.
Jêsus Đâu, Thiên Đàng Đó
1. Từ Jêsus cứu, vòng tội buông dong
Chốn nhơ bụi hồng, giống ở trời cao
Dầu cho trăm khổ, ngàn cực không thôi
Biết Jêsus rồi, phước thay cho tôi!
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Khác nơi trời đâu
Jêsus tha hết, vững chí mừng thay
Dù cho trên núi, rừng rậm chông gai
Có Jêsus thì phước thay, vui thay!
2. Trời cao che khuất, vì tội trong tôi
Chúa tha sạch rồi, mới đến gần ngay
Ngày nay tôi có, Trời ngự trong tâm
Chúa cai trị lòng đến muôn muôn năm.
3. Lòng tôi vui bấy vì gặp Jêsus
Cảnh sao mặc dù gác tía chòi tranh
Dù qua sông lớn, trèo cụm non xanh
Có Jêsus thì phước thay cho tôi!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

476


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top