Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Rất Quí

Thánh Ca: Jesus Rất Quí


Tựa đề: Jesus Rất Quí
Nguyên tác: Give Me Jesus
Tựa đề: Jêsus Rất Quý
Lời: Fanny J. Crosby
Nhạc: John R. Sweney, 1885
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 475
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Give Me Jesus
1. Take the world, but give me Jesus,
All its joys are but a name;
But His love abideth ever,
Through eternal years the same.
Refrain:
Oh, the height and depth of mercy!
Oh, the length and breadth of love!
Oh, the fullness of redemption,
Pledge of endless life above!
2. Take the world, but give me Jesus,
Sweetest comfort of my soul;
With my Savior watching o’er me,
I can sing though billows roll.
3. Take the world, but give me Jesus,
Let me view His constant smile;
Then throughout my pilgrim journey
Light will cheer me all the while.
4. Take the world, but give me Jesus;
In His cross my trust shall be,
Till, with clearer, brighter vision,
Face to face my Lord I see.
Jêsus Rất Quý
1. Dầu ai ham mê giàu sang thế gian
Biển khổ mơ màng trong giấc trần
Lòng tôi vẫn xin phần nơi vĩnh sanh
Đấng Christ tôi là Chúa thật lành.
Điệp Khúc:
Cao sấu thế, quá trời, bể muôn phần
Rất cảm ơn, lòng nhân của Christ
Thật vô cớ sao người ta đóng đinh
Ấy bởi tôi Ngài phải chịu hình.
2. Này tôi lãnh riêng phần vinh quý hơn
Lúc hiểm nguy lòng tôi chẳng sờn
Dù cơn biển, ba đào nên khiếp kinh
Có Thánh Linh Ngài bảo hộ mình.
3. Trần gian khổ tôi nào lo lắng chi
Lúc tái lâm, hằng mong đến kỳ
Lời Chân Chúa khen rằng: tôi tín trung
Quý báu hơn phù thế vạn trùng.
4. Lòng tôi vẫn xin phần nơi Chúa tôi
Cứ vững tin, Ngài thay chết rồi
Lời Kinh Thánh lưu truyền đâu có sai
Hễ thức canh thì chắc gặp Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

475


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top