Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Quay Đến Jesus

Thánh Ca: Quay Đến Jesus


Tựa đề: Quay Đến Jesus
Nguyên tác: Lord! I Am Coming Home
Tựa đề: Nay Quy Hướng Cố Gia
Lời: William J. Kirkpatrick, 1892
Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1892
Tài Liệu: Win­ning Songs (Phil­a­del­phia, Penn­syl­van­ia: John J. Hood, 1892)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 471
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Lord! I Am Coming Home
1. I’ve wandered far away from God,
Now I’m coming home;
The paths of sin too long I’ve trod,
Lord, I’m coming home.
Refrain
Coming home, coming home,
Nevermore to roam,
Open wide Thine arms of love,
Lord, I’m coming home.
2. I’ve wasted many precious years,
Now I’m coming home;
I now repent with bitter tears,
Lord, I’m coming home.
3. I’m tired of sin and straying, Lord,
Now I’m coming home;
I’ll trust Thy love, believe Thy Word,
Lord, I’m coming home.
4. My soul is sick, my heart is sore,
Now I’m coming home;
My strength renew, my hope restore,
Lord, I’m coming home.
5. My only hope, my only plea,
Now I’m coming home;
That Jesus died, and died for me.
Lord, I’m coming home.
6. I need His cleansing blood, I know,
Now I’m coming home;
O wash me whiter than the snow,
Lord, I’m coming home.
Quay Đến Jêsus
1. Thật đáng thảm thương, tôi đã lạc đường
Nay quay đến Jêsus
Tội lỗi vấn vương xây bỏ đạo thường
Nay quay đến Jêsus.
Điệp Khúc:
Biển khổ sâu, tôi quay đầu
Còn dám lỗi lầm đâu
Lạy Thánh Chúa, thương yêu kẻ tội này
Dang tay tiếp rước đây.
2. Ngày trước đã buông lung cả mọi đường
Nay quay đến Jêsus
Thật cảm cảnh, ăn năn, nhỏ lụy hường
Nay quay đến Jêsus.
3. Lạc lối ngẫm đau thương cảnh đoạn trường
Nay quay đến Jêsus
Lời bác ái kêu tôi khỏi lạc đường
Xin quay đến Jêsus.
4. Hồn với quả tim tôi thảm lạ thường
Nay quay đến Jêsus
Ngài bổ sức cho tôi giữa chặng đường
Xin quay đến Jêsus.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

471


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top