Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Sổ Sinh Mạng

Thánh Ca: Sổ Sinh Mạng


Tựa đề: Sổ Sinh Mạng
Nguyên tác: Is My Name Written There
Lời: Mary A. Kidder, 1876. (1820-1905)
Nhạc: Frank M. Davis (1839-1898)
Tài Liệu:
Hymns of the Christian Life (19??), #276
Hymns of the Christian Life (1978), #482
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 467
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Is My Name Written There
1. Lord, I care not for riches, neither silver nor gold;
I would make sure of Heaven, I would enter the fold.
In the book of Thy kingdom, with its pages so fair,
Tell me, Jesus, my Savior, is my name written there?
Refrain
Is my name written there,
On the page white and fair?
In the book of Thy kingdom,
Is my name written there?
2. Lord, my sins they are many, like the sands of the sea,
But Thy blood, O my Savior, is sufficient for me;
For Thy promise is written, in bright letters that glow,
“Though your sins be as scarlet, I will make them like snow.”
3. Oh! that beautiful city, with its mansions of light,
With its glorified beings, in pure garments of white;
Where no evil thing cometh to despoil what is fair;
Where the angels are watching, yes, my name’s written there.
Sổ Sinh Mạng
1. Làm giàu trăm muôn không ích chi
Ngàn vàng tiêu hao mất đi
Này tôi duy mong ở với Chúa
Quyết thế chung lòng khắc ghi
Người Trời Jêsus Con thánh ôi
Động lòng thương yêu đến tôi
Tên tôi có chép hay không Ngài
Vào nơi sách sống trên trời?
Điệp Khúc:
Vào nơi sách sống trên trời
Là nơi sách quý báu kia
Tên tôi có chép hay không Ngài
Vào nơi sách sống trên trời?
2. Liều mình Jêsus cam đóng đinh
Nhờ Ngài thương tuôn huyết ra
Lòng tôi ô nhơ những ác tưởng
Huyết Chúa thay lòng xấu xa
Nguyện cùng cao minh Cha thánh ôi
Nhờ Ngài thương yêu đến tôi
Cho tôi biết rõ Ngôi Chân Thần
Lòng tôi thỏa thích muôn phần.
3. Kìa thành nguy nga xinh quá xinh
Lâu đài trong như thủy tinh
Lòng an ninh vui hưởng phước thánh
Ấy cõi thiên thành quý vinh
Cầm, huyền, tiêu, sinh thiên sứ ca
Tụng Ngài Jêsus, Chúa ta
Tên tôi có chép hay không Ngài
Vào nơi sách sống trên trời?

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

467


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top