Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôi Là Người Tội

Thánh Ca: Tôi Là Người Tội


Tựa đề: Tôi Là Người Tội
Nguyên tác: Only a Sinner
Tựa đề: Tôi Là Người Tội
Lời: James M. Gray, 1851-1935
Nhạc: Daniel Brink Towner, 1850-1919
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 466
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Only a Sinner
1. Naught have I gotten but what I received;
Grace hath bestowed it since I have believed;
Boasting excluded, pride I abase;
I’m only a sinner, saved by grace!
Refrain
Only a sinner, saved by grace!
Only a sinner, saved by grace!
This is my story, to God be the glory—
I’m only a sinner, saved by grace!
2. Once I was foolish, and sin ruled my heart,
Causing my footsteps from God to depart;
Jesus hath found me, happy my case;
I now am a sinner, saved by grace!
3. Tears unavailing, no merit had I;
Mercy had saved me, or else I must die;
Sin had alarmed me fearing God’s face;
But now I’m a sinner saved by grace!
4. Suffer a sinner whose heart overflows,
Loving his Savior to tell what he knows;
Once more to tell it would I embrace—
I’m only a sinner saved by grace!
Tôi Là Người Tội
1. Ơn lành từ trên xuống, đoái tôi đứa ác nhân
Tâm hồn tôi dơ bẩn, Chúa thương rửa sạch ngần
Treo mình vào cây gỗ, huyết hồng đành đổ
Biết bao nhiêu tội tình tôi, Chúa Ngài bôi.
Điệp Khúc:
Tôi sinh trong thế gian, người ô uế
Lòng ngu si xấu xa, không sao kể
Đáng giá chi tôi đâu, dối trá tham lam luôn
Mà sao Chúa lại hoài đoái, Chúa lòng nhơn.
2. Xưa tình dục che khuất, tối đen mất bẩn tâm
Nên lìa xa chân Chúa, đuổi theo lối lạc lầm
Nay nhờ ơn minh thánh, dẫn về đường chánh
Thứ tha ngay tội tình đi, Chúa từ bi.
3. Xưa còn tội tôi khóc, khóc tôi đứa ác nhân
Nay nhờ Jêsus cứu, quét thanh khỏi tội trần
Linh hồn ngợi khen mãi, Chúa Trời từ ái
Hỡi than ôi, vì tội tôi, huyết Ngài trôi.
4. Tôi phạm tội ô uế, đáng chi dám kể công
May nhờ ơn chân Chúa, xót thương nhỏ giọt hồng
Công đền tội xong cả, chỗ thập tự giá
Chúng dân ta thật lòng tin, Chúa liền tha.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

466


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top