Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Cứu Người Ta

Thánh Ca: Jesus Cứu Người Ta


Tựa đề: Jesus Cứu Người Ta
Nguyên tác: Jesus Saves
Tựa đề: Jêsus Cứu Người Ta
Lời: Priscilla J. Owens
Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1882
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 465
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Jesus Saves
1. We have heard the joyful sound:
Jesus saves! Jesus saves!
Spread the tidings all around:
Jesus saves! Jesus saves!
Bear the news to every land,
Climb the mountains, cross the waves;
Onward! ’tis our Lord’s command;
Jesus saves! Jesus saves!
2. Waft it on the rolling tide:
Jesus saves! Jesus saves!
Tell to sinners far and wide:
Jesus saves! Jesus saves!
Sing, you islands of the sea;
Echo back, you ocean caves;
Earth shall keep her jubilee:
Jesus saves! Jesus saves!
3. Sing above the battle strife:
Jesus saves! Jesus saves!
By His death and endless life
Jesus saves! Jesus saves!
Shout it brightly through the gloom,
When the heart for mercy craves;
Sing in triumph o’er the tomb:
Jesus saves! Jesus saves!
4. Give the winds a mighty voice:
Jesus saves! Jesus saves!
Let the nations now rejoice:
Jesus saves! Jesus saves!
Shout salvation full and free;
Highest hills and deepest caves;
This our song of victory:
Jesus saves! Jesus saves!
Jêsus Cứu Người Ta
1. Mừng lòng thay vì tôi nghe hát
Chúa Cứu Thế cứu người ta
Truyền lời ra hầu vui cho khắp
Christ cứu chúng, nay cứu rồi
Này lời Chúa “Khá kíp tấn tới
Trèo non núi, song, lướt biển sâu
Đem tin vui cùng tột muôn nước
Christ cứu hết, nay cứu rồi.”
2. Dầu làm sao đừng nên quên hát
Chúa Cứu Thế cứu người ta
Đồn lời cho người ăn năn lỗi
Chúa cứu hết, nay cứu rồi
Điều kỳ bấy! Các đảo khá hát
Hầu vang tiếng nơi đáy biển sâu
Nơi nơi vui vì được thơ thái
Chirst cứu hết, nay cứu rồi.
3. Đường ngàn tên càng nên la lớn
Chúa Cứu Thế cứu người ta
Ngài đã thay vì ta cam chết
Mới cứu vớt cho mỗi người
Nhằm hồi tối khá hát rĩ rã
Nhằm cơn sáng, khi muốn Chúa tha
La lên nơi phần mộ vui hát
Christ chắc cứu, nay cứu rồi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

465


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top