Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cánh Chúa Hằng Sống

Thánh Ca: Cánh Chúa Hằng Sống


Tựa đề: Cánh Chúa Hằng Sống
Nguyên tác: Leaning on the Everlasting Arms
Tựa đề: Cánh Chúa Hằng Sống
Lời: Elisa A. Hoffman, 1887
Nhạc: Anthong J. Showalter, 1887
Tài Liệu:
The Glad Evan­gel for Re­viv­al, Camp, and Evan­gel­is­tic Meet­ings (Dal­ton, Georg­ia: A. J. Sho­wal­ter & Com­pa­ny, 1887).
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 462
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Leaning on the Everlasting Arms
1. What a fellowship, what a joy divine,
Leaning on the everlasting arms;
What a blessedness, what a peace is mine,
Leaning on the everlasting arms.
Refrain
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
2. O how sweet to walk in this pilgrim way,
Leaning on the everlasting arms;
O how bright the path grows from day to day,
Leaning on the everlasting arms.
3. What have I to dread, what have I to fear,
Leaning on the everlasting arms;
I have blessed peace with my Lord so near,
Leaning on the everlasting arms.
Cánh Chúa Hằng Sống
1. Dưới bóng Chúa hiển vinh, chỗ ấy rất vui tình
Giờ mà tôi dựa nương cánh Chúa vĩnh sinh
Huyết báu bối chảy tuôn, đánh đổ hết cơn buồn
Giờ mà tôi dựa nương cánh Chúa vĩnh sinh.
Điệp Khúc:
Cánh kia, nghiêng vào
Còn e sợ sao?
Có Đấng chí cao
Cánh kia nghiêng vào
Đời đời tôi được nương ở cánh vĩnh sinh.
2. Phấn chí quyết nhất sinh ruỗi bước đến thiên thành
Vì là tôi dựa nương ở cánh vĩnh sinh
Ánh sáng Chúa rỡ soi, nhắm lối thánh theo hoài
Vì là tôi dựa nương phải cánh vĩnh sinh.
3. Quyết chí cứ thẳng xông, rung nhác chẳng nao lòng
Vì là tôi dựa nương ở cánh vĩnh sinh
Chúa giáng phước ấp yêu, quyến luyến đến tôi nhiều
Lòng này mong dựa luôn ở cánh vĩnh sinh.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

462


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top