Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ánh Sáng Trong Tâm Hồn

Thánh Ca: Ánh Sáng Trong Tâm Hồn


Tựa đề: Ánh Sáng Trong Tâm Hồn
Nguyên tác: Sunshine In My Soul
Tựa đề: Ánh Sáng Trong Tâm Hồn
Lời: Eliza E. Hewitt
Nhạc: John R. Swe­ney
Tài Liệu:Glad Hal­le­lu­jahs, by Wil­liam J. Kirk­pat­rick and John Swe­ney (Phil­a­del­phia, Penn­syl­van­ia: Thom­as T. Task­er, Sr., 1887)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 460
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Sunshine In My Soul
1. There is sunshine in my soul today,
More glorious and bright
Than glows in any earthly sky,
For Jesus is my Light.
Refrain
O there’s sunshine, blessèd sunshine,
When the peaceful, happy moments roll;
When Jesus shows His smiling face,
There is sunshine in the soul.
2. There is music in my soul today,
A carol to my King,
And Jesus, listening, can hear
The songs I cannot sing.
3. There is springtime in my soul today,
For, when the Lord is near,
The dove of peace sings in my heart,
The flowers of grace appear.
4. There is gladness in my soul today,
And hope and praise and love,
For blessings which He gives me now,
For joys “laid up” above.
Ánh Sáng Trong Tâm Hồn
1. Kìa bóng thiều quang không phương so sánh
Với ánh thiên thượng sáng soi
Hiện ở hồn tôi quang minh vinh hiển
Bởi Jêsus, ánh sáng thánh.
Điệp Khúc:
Ánh sáng siêu phàm!
Ánh vinh hạnh thật
Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh tôi
Lúc Jêsus hé môi mỉm miệng cười
Hiện ra ánh sáng soi trong lòng.
2. Trường âm nhạc lòng tôi đương trổi khúc
Hát xướng ca tụng Thánh Vương
Nhiều bản trường thiên Christ vui nghe thấu
Dẫu tôi không thể cất tiếng.
3. Hiện có mùa xuân nơi tâm tươi mới
Bởi Chúa vô ngự trong tôi
Mừng cảnh bình yên, chim cu đương gáy
Trổ hoa ân điển sáng chói.
4. Thật cả đời tôi hân hoan thư thái
Yêu kính trông cậy tôn vinh
Vì phước hiện tại tôi không kể xiết
Với tương lai hưởng cõi thánh.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

460


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top