Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đi Đến Si-ôn

Thánh Ca: Đi Đến Si-ôn


Tựa đề: Đi Đến Si-ôn
Nguyên tác: We’re Marching to Zion
Tựa đề: Đi Đến Si-ôn
Lời: Isaac Watts, 1707
Nhạc: Robert Lowry, 1867
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 459
Audio credit: Đèn Linh Ministry

We’re Marching to Zion
1. Come, we that love the Lord,
And let our joys be known;
Join in a song with sweet accord,
And thus surround the throne.
Refrain:
We’re marching to Zion,
Beautiful, beautiful Zion;
We’re marching upward to Zion,
The beautiful city of God.
2. The sorrows of the mind
Be banished from the place;
Religion never was designed
To make our pleasures less.
3. Let those refuse to sing,
Who never knew our God;
But children of the heav’nly King
May speak their joys abroad.
4. The men of grace have found
Glory begun below;
Celestial fruits on earthly ground
From faith and hope may grow.
5. The hill of Zion yields
A thousand sacred sweets
Before we reach the heav’nly fields,
Or walk the golden streets.
6. Then let our songs abound,
And every tear be dry;
We’re marching through Immanuel’s ground
To fairer worlds on high.
Đi Đến Si-ôn
1. Yêu Chúa, ta hiệp chung nhau
Ca hát, mừng kính khen Vua
Xin hãy vui nhóm để ca tụng Ngài
Xin hãy vui nhóm để ca tụng Ngài
Thờ Jêsus chánh đáng thay
Hẳn Jêsus đáng thờ thay
Điệp Khúc:
Hỡi chúng lên Si-ôn rày
Chỗ ấy là chỗ hiển vinh đẹp đẽ
Tới Si-ôn kia, nước của Thánh Chúa
Hát, hát, hát ca tụng Ngài.
2. Thơ thánh dân ngoại không vui
Nhân bởi người chẳng biết Christ
Song những con cái của Vua tại trời
Song những con cái của Vua tại trời
Lòng vui thay, hát xướng luôn
Hát khen Chân Chúa độc tôn.
3. Nay chúng ta được yêu thương
Ta nếm ngàn món linh lương
Chưa ở nơi hớn hở trên ngự đường
Chưa ở nơi hớn hở trên ngự đường
Dầu chưa lên cõi vẻ vang
Cũng luôn luôn nếm ngọt ngon.
4. Nên chúng ta ngợi khen vui
Con mắt đừng nhỏ châu rơi
Nay vẫn đang ruổi bước lên thiên thành
Nay vẫn đang ruổi bước lên thiên thành
Thiệt khi sau sẽ đến ngay
Chốn vinh quang Chúa dành cho.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

459


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top