Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xin Vô Tâm Hồn

Thánh Ca: Xin Vô Tâm Hồn


Tựa đề: Xin Vô Tâm Hồn
Nguyên tác: Come Into My Heart, O Lord Jesus
Tựa đề: Xin Vô Tâm Hồn
Lời: Harry Dudley Clarke (1886-1957)
Nhạc: Harry Dudley Clarke (1886-1957)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 449
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Come Into My Heart, O Lord Jesus
1.Come into my heart, O Lord Jesus,
Come into my heart, I pray;
My soul is so troubled and weary,
Come into my heart, today.
Refrain:
Into my heart, into my heart,
Come into my heart, Lord Jesus;
Come in today, come in to stay,
Come into my heart, Lord Jesus.
2. Come into my heart, O Lord Jesus,
I need Thee through life’s dreary way;
The burden of sin is so heavy,
Come into my heart to stay.
3. Come into my heart, O Lord Jesus,
Now cleanse and illumine my soul;
Fill me with Thy wonderful Spirit,
Come in and take full control.
Xin Vô Tâm Hồn
Lời Việt chỉ là phần điệp khúc trong bài thánh ca Come Into My Heart, O Lord Jesus
Xin vô tâm hồn, xin vô tâm hồn
Xin Chúa kíp vô lòng, Chúa chí tôn!
Xin hỡi đến ngay, ngự trong tôi nay
Ngự vào lòng tôi suốt cả đêm ngày.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

449


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top