Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Là Vua

Thánh Ca: Chúa Là Vua


Tựa đề: Chúa Là Vua
Nguyên tác:
Tựa đề: Chúa Là Vua
Lời: Bản Nhuận Chánh dịch, 1949
Nhạc:
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 416
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Chúa Là Vua
1. Ôi Chúa của chúng ta, chính là Vua muôn vua
Đất hãy hoan ca một bài ngợi ơn móc mưa
Sông núi, biển khá tôn Chúa là Đấng quyền oai
Trời cao kia, khá hát kính khen Vua một bài
Jêsus, Vua Thánh độc nhất, quản cai đất trời, chúng sinh
Ôi, ca khen uy danh Chúa muôn thu quang vinh
Quyền năng đắc thắng bất di trên ngôi siêu trác
Duy Chúa, Cứu Chúa ta, hẳn chẳng có Đấng khác.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Hát chúc tán Chúa, hát kính khen Chúa
Vua ta duy Chúa, Vua ta duy Chúa! Ha-lê-lu-gia!
2. Ôi, Chúa của chúng ta, chính là Vua linh năng
Chúa phán một lời lập thành muôn muôn quốc dân
Do ý chỉ Chúa muôn Chúa, trời đất định yên
Vâng theo tiếng Chúa phán, sóng gió êm lặng liền
Ngợi Chúa công nghĩa, toàn thánh, chí nhân dẫy đầy cứu ân
Vui canh tân muôn muôn ác nhân nên linh nhân
Lượng nhân ái của Chúa cao sâu khôn mô tả
Ta vốn đã chết, nay sống hưởng phước quí hóa.
3. Ôi, Chúa của chúng ta, chính là Vua duy tôn
Sống bao lâu ta nguyện làm rạng danh Chúa luôn
Ca xướng, tán mỹ Vua Thánh, là Đấng thủy chung
Vui rao khắp ái đức Chúa lớn lao lạ lùng
Này đất nên chúc tụng Chúa, thánh dân hãy cùng tấu ca
Thân, tâm, linh luôn châu báu vui dâng Vua ta
Nguyện tin Vua, quyết sống tôn vinh Vua mãi mãi
Duy hết ý hết sức kính mến Chúa chí ái.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

416


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top