Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Thánh Ca: Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ


Tựa đề: Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
Nguyên tác:
Tựa đề: Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
Lời: Ban Nhuận Chánh, 1949
Nhạc: Soạn riêng bốn giọng bởi J. D. Olsen
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 402
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
1. Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầu
Nguyên chỉ Chúa Cha nhiệm mầu
Từ vườn Ê-đen muôn thuở lưu truyền
Kết ước yêu nhau trọn đời
Xương thịt do Chúa liên hiệp tri tri
Yêu mến trăm năm trọn nghì
Hậu tự nhiều như cát biển, sao trời
Vinh hiển Chúa Cha đời đời.
2. Kìa, Ca-na xưa hôn lễ lạ lùng
Vui có Chúa Con dự cùng
Tiệc mừng cùng nhau chung hưởng ơn hồng
Ai nấy thỏa vui trong lòng
Hôm nay xin Chúa vui ngự lâm đây
Ban phước cho đôi bạn này
Đồng đồng tạc ghi non nước một lời
Vinh hiển Chúa Con đời đời.
3. Lời vàng còn ghi, hôn lễ đạo thường
Do chính Thánh Linh dạy tường
Chồng đầu vợ thân, yêu kính một niềm
Khi nắng lúc mưa không hiềm
Christ và Hội Thánh tương hiệp tương thông
Chân lý kia, gương vợ chồng
Chồng vợ ngày nay vâng giữ như lời
Vinh hiển Thánh Linh đời đời.
4. Mừng giờ thành hôn, reo khúc kim cầm
Nay Hội Thánh ta nguyện thầm
Lạy Ngài đội ơn đôi lứa ngày ngày
Vinh hiển Chúa Ba Ngôi rày
Ăn ở soi sáng Tin Lành nơi nơi
Bông trái như sao trên trời
Tận hồi tiệc Chiên trên khoảng không này
Chung hưởng xướng ca vui vầy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

402


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top