Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm

Thánh Ca: Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm


Tựa đề: Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm
Nguyên tác: We Bless the Name of Christ
Tựa đề: Theo Gương Chúa Chịu Báp-Têm
Lời: Samuel F. Coffman, 1872-1954
Nhạc: Thomas Hastings, 1842
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 398
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Theo Gương Chúa Chịu Báp-Têm
1. Ngợi khen danh Jêsus Chúa chí tôn
Tụng chúc Cứu Chúa từng ban thánh ngôn
Vâng ý Chúa Cha, buớc theo công bình
Jêsus treo cao một gương chân chính.
2. Lễ xưa xin tuân hành đúng Thánh Kinh
Như chính Cứu Chúa tại sông Giô-đanh
Đây nước chứng minh đức tin chân thành
Tỏ ra tâm vâng phục Ba Ngôi thánh.
3. Nhờ danh Cha, Con và Đức Thánh Linh
Chịu lễ Báp-têm hiệp theo Thánh Kinh
Do huyết Jêsus, lương tâm yên lành
Nghỉ trong yêu thương, bình an Cha Thánh.
4. Bởi ơn tôi được nhận lãnh Thánh Linh
Gọi Chúa chí thánh là Cha vĩnh sinh
Ơn ấy khiến tôi vui dâng trọn đời
Nguyện yêu thương duy một Jêsus thôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

398


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top