Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Viên Ngọc Đẹp Ròng

Thánh Ca: Viên Ngọc Đẹp Ròng


Tựa đề: Viên Ngọc Đẹp Ròng
Nguyên tác: Jewels
Lời: William O. Cushing
Nhạc: George F. Root
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 396
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Jewels
1. When He cometh, when He cometh
To make up His jewels,
All His jewels, precious jewels,
His loved and His own.
Refrain
Like the stars of the morning,
His brightness adorning,
They shall shine in their beauty,
Bright gems for His crown.
2. He will gather, He will gather
The gems for His kingdom;
All the pure ones, all the bright ones,
His loved and His own.
3. Little children, little children,
Who love their Redeemer,
Are the jewels, precious jewels,
His loved and His own.
Viên Ngọc Đẹp Ròng
Kìa Giê-xu ta, kìa Giê-xu ta
Đến thâu viên ngọc đẹp này
Ngọc Ngài yêu đương, ngọc Ngài yêu đương
Ấy ngọc thuộc về Ngài.
Điệp Khúc:
Lóng lánh như tia sáng ban mai
Mũ Ngài đầy ngọc soi chói
Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai
Ấy bửu ngọc thuộc Ngài.
2. Ngài vui thâu nay, Ngài vui thâu nay
Những viên ngọc đẹp ròng này
Ngọc tinh anh thay, ngọc quang huy thay
Ấy ngọc thuộc về Ngài.
3. Bầy chiên thơ ngây, bầy chiên thơ ngây
Mến yêu Giê-xu mặn nồng
Là ngọc châu đây, là ngọc châu đây
Ấy ngọc thuộc về Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

396


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top