Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ôi Cha Thánh Khiết

Thánh Ca: Ôi Cha Thánh Khiết


Tựa đề: Ôi Cha Thánh Khiết
Nguyên tác: Dir, Herr, sei dieses Kind empfohlen / This Child We Dedicated to Thee
Tựa đề: Ôi Cha Thánh Khiết
Lời:
Christoph Friedrich Neander (1723-1802)
Ban Nhuận Chánh Thánh Ca (1949) dịch ra tiếng Việt theo bản Anh, 1949
Nhạc: H. Peccy Smith, 1825-1898
Tài Liệu:
Church Hymns with Tunes (London: 1874)
Baptist Hymnal #649 (2008)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 395
Audio credit: Đèn Linh Ministry

This Child We Dedicated to Thee
Lời Anh: Samuel Gilman (1791-1858)
1. This child we dedicate to Thee,
O God of grace and purity!
Shield it from sin and threatening wrong,
And let Thy love its life prolong.
2. O may Thy Spirit gently draw
Its willing soul to keep Thy law;
May virtue, piety, and truth,
Dawn even with its dawning youth!
3. We, too, before Thy gracious sight
Once shared the blest baptismal rite,
And would renew its solemn vow,
With love, and thanks, and praises now.
4. Grant that, with true and faithful heart,
We still may act the Christian’s part,
Cheered by each promise Thou hast giv’n,
And laboring for the prize in Heav’n.
Ôi Cha Thánh Khiết
1. Ôi Cha thánh khiết, ân hậu trọn đầy
Xin vui thâu nhận đứa trẻ dâng đây
Che chở cho thoát ác uế, gian ô
Xin ơn từ ái giữ hồn ngây ngô.
2. Xin Cha ban Thánh Linh gìn hồn này
Luôn tuân luật Ngài, cứ bước thẳng ngay
Xin lấy chân lý, tin kính, đức hạnh
Điểm trang lòng trẻ tỏa màu xuân xanh.
3. Anh em tôi nhóm trước Ngài giờ này
Hân hoan dự phần hiến trẻ con đây
Xin Chúa ban phước giúp trẻ an toàn
Thân thêm tầm thước, trí càng khôn ngoan.
4. Xin ban cho cháu trung thành trọn đời
Đi theo chân Ngài sáng sủa vui tươi
Xin Chúa y hứa giúp cháu khôn ngoan
Chuyên đoạt phần thưởng muôn đời vinh quang.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

395


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top