Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lạy Từ Phụ

Thánh Ca: Lạy Từ Phụ


Tựa đề: Lạy Từ Phụ
Nguyên tác: O God, Great Father
Tựa đề: Lạy Từ Phụ
Lời: E. Embree Hoss, s. 1849
Nhạc: Peter C. Lutkin, s. 1858
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 394
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Lạy Từ Phụ
1. Lạy Từ Phụ, Chân Thần, Vua nhân ái
Rày chúng tôi đem con dâng trước Ngài
Mong nếm lời Cha đã hứa dịu êm
Quyết tin, cậy trông, yêu thương một niềm.
2. Ồ dầu trời đất này qua thay thảy
Lời hứa Cha muôn muôn thu vững hoài
Bao quát từ tiên tổ đến tự tôn
Giao ước Ngài muôn muôn năm hằng còn.
3. Nguyện nhậm lời xin, dùng ơn thăm viếng
Hồi chúng tôi đang chuyên tâm khẩn nguyện
Xin đoái nhìn con trẻ hiến Ngài đây
Nhân danh Jêsus cho con thuộc Ngài.
4. Nguyện Ngài nhận con nay trong ơn mới
Dùng Thánh Linh luôn chăn nuôi suốt đời
Đem sức toàn năng đưa suốt đường linh
Cho con vượt bao quanh co gập ghình.
5. Ngày mù mịt, xin Ngài luôn soi sáng
Dìu nó đi trong Kim ngôn suốt đàng
Xin giữ gìn cho đến hết đời nay
Cha đưa về thiên cung vui sum vầy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

394


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top