Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Không Nên Khuất Kế Sa Tan

Thánh Ca: Không Nên Khuất Kế Sa Tan


Tựa đề: Không Nên Khuất Kế Sa Tan
Nguyên tác: Yield Not to Temptation
Tựa đề: Không Nên Khuất Kế Sa-tan
Lời: Horatio Richmond Palmer (1834-1907)
Nhạc: Horatio Richmond Palmer (1834-1907)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 376
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Yield Not to Temptation
1. Yield not to temptation, for yielding is sin;
Each victory will help you some other to win;
Fight manfully onward, dark passions subdue,
Look ever to Jesus, He’ll carry you through.
Refrain
Ask the Savior to help you,
Comfort, strengthen and keep you;
He is willing to aid you,
He will carry you through.
2. Shun evil companions, bad language disdain,
God’s Name hold in reverence, nor take it in vain;
Be thoughtful and earnest, kindhearted and true,
Look ever to Jesus, He’ll carry you through.
3. To him that o’ercometh, God giveth a crown;
Through faith we shall conquer, though often cast down;
He Who is our Savior our strength will renew;
Look ever to Jesus, He’ll carry you through.
Không Nên Khuất Kế Sa-tan
1. Không nên khuất kế Sa-tan
Nghe theo ắt mang tội
Một lần xua quân nghịch tan
Thêm kinh nghiệm một mối
Hỡi chiến sĩ, hãy tiên khu
Gươm thiêng giết tư dục
Nguyện nhìn xem Chúa Jêsus
Đấng giúp anh năng lực.
Điệp Khúc:
Cầu nguyện Jêsus phù hộ anh
Khuyên lơn, tiếp trợ, an ủi anh
Có Chúa Jêsus bênh vực anh
Giúp sức anh luôn thắng vinh.
2. Nên xa tổn hữu luôn luôn
Tôn danh Đức Chúa Cha
Đừng phạm thượng hay phù ngôn
Không buông lời gian trá
Luôn luôn sốt sắng lo âu
Thêm nhân ái chân thực
Nguyện nhìn xem Chúa Jêsus
Đấng giúp anh năng lực.
3. Ai đắc thắng, vẻ vang thay
Cha ban thưởng kim miện
Dầu từng nghiêng ngã sầu cay
Nhưng tin lại quyết chiến
Cứu Chúa xuống ơn cao sâu
Ban thêm sức không mực
Nguyện nhìn xem Chúa Jêsus
Đấng giúp anh năng lực.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

376


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top