Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Truyền Hãy Soi Sáng

Thánh Ca: Chúa Truyền Hãy Soi Sáng


Tựa đề: Chúa Truyền Hãy Soi Sáng
Nguyên tác: Jesus Bids Us Shine
Tựa đề: Jêsus Truyền Bạn Mình Soi Sáng
Lời: (Anna) Susan Bogert Warner (1820-1915), 1868
Nhạc: Edwin Othello Excell (1851-1921), 1864
Tài Liệu:
The Little Corporal (1868).
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 368
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Jesus Bids Us Shine
1. Jesus bids us shine with a clear, pure light,
Like a little candle burning in the night;
In this world of darkness, we must shine,
You in your small corner, and I in mine.
2. Jesus bids us shine, first of all for Him;
Well He sees and knows it if our light is dim;
He looks down from heaven, sees us shine,
You in your small corner, and I in mine.
3. Jesus bids us shine, then, for all around,
Many kinds of darkness in this world abound:
Sin, and want, and sorrow—we must shine,
You in your small corner, and I in mine.
Jêsus Truyền Bạn Mình Soi Sáng
1. Jêsus truyền bạn mình soi sáng luôn luôn ra
Giống một ngọn đèn lòa trong đêm mịt mù tăm tối
Nơi thế gian u minh này phải soi lòa
Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.
2. Jêsus truyền bạn mình soi sáng ra danh Cha
Nếu ngọn đèn lờ mờ, Jêsus từ trời soi đoái
Ta khá mau khêu ngọn đèn mãi rạng lòa
Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.
3. Jêsus truyền bạn mình soi sáng cho ai ai
Giúp mọi người buồn bực trong nơi mịt mù tăm tối
Nơi thế gian ô tội cần phải soi hoài
Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.
4. Jêsus truyền bạn mình luôn sáng soi đêm thâu
Dắt người tội về Ngài, mau xa lìa đường tăm tối
Ta sáng soi luôn luôn nhờ Chúa thêm dầu
Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

368


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top