Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Giê-xu Như Người Chăn Chiên Dăt Tôi

Thánh Ca: Giê-xu Như Người Chăn Chiên Dăt Tôi


Tựa đề: Giê-xu Như Người Chăn Chiên Dăt Tôi
Nguyên tác: Savior, Like a Shepherd, Lead Us
Lời: Dorothy A. Thrupp
Nhạc: William B. Bradbury
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 366
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Savior, Like a Shepherd, Lead Us
1. Savior, like a shepherd lead us, much we need Thy tender care;
In Thy pleasant pastures feed us, for our use Thy folds prepare.
Blessed Jesus, blessed Jesus! Thou hast bought us, Thine we are.
Blessed Jesus, blessed Jesus! Thou hast bought us, Thine we are.
2. We are Thine, Thou dost befriend us, be the Guardian of our way;
Keep Thy flock, from sin defend us, seek us when we go astray.
Blessed Jesus, blessed Jesus! Hear, O hear us when we pray.
Blessed Jesus, blessed Jesus! Hear, O hear us when we pray.
3. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be;
Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and pow’r to free.
Blessed Jesus, blessed Jesus! We will early turn to Thee.
Blessed Jesus, blessed Jesus! We will early turn to Thee.
4. Early let us seek Thy favor, early let us do Thy will;
Blessed Lord and only Savior, with Thy love our bosoms fill.
Blessed Jesus, blessed Jesus! Thou hast loved us, love us still.
Blessed Jesus, blessed Jesus! Thou hast loved us, love us still.
Giê-xu Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
1. Giê-xu như người chăn chiên dắt tôi
Lòng tôi nguyện Chúa chăn nuôi hoài
Đem tôi ra vào trong nơi cỏ tươi
Dòng bình tịnh thỏa thích lâu dài
Giê-xu ơn phước! Giê-xu nhơn lành!
Ngài từng dùng huyết mua tôi rồi
Giê-xu ơn phước! Giê-xu ơn phước!
Từ nay tôi quyết tâm theo Ngài.
2. Tôi nay thuộc Ngài, nguyện chăn giữ tôi
Cầu Ngài đừng để tôi luông tuồng
Xin luôn đưa đường chiên đi khỏi sai
Từ rừng rậm dẫn đưa về chuồng
Giê-xu ơn phước! Giê-xu nhơn lành!
Xin nghe lời thiết tha chân tình
Giê-xu ơn phước! Giê-xu ơn phước!
Nguyền Ngài vui đoái tấc tâm thành.
3. Tuy tôi đê hèn, tội ô đáng khinh
Mà Giê-xu hứa tiếp tôi rày
Ban ơn tha tội tôi, nâng đỡ tôi
Và dùng quyền phóng thích thân này
Giê-xu ơn phước! Giê-xu nhơn lành!
Đương xuân thời quyết tâm theo Ngài
Giê-xu ơn phước! Giê-xu ơn phước!
Đời thanh xuân quyết tâm theo Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

366


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top