Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Được Làm Bạn Cùng Jesus

Thánh Ca: Được Làm Bạn Cùng Jesus


Tựa đề: Được Làm Bạn Cùng Jesus
Nguyên tác: Little Friend of Jesus
Tựa đề: Được Làm Bạn Cùng Jêsus
Lời: Fanny Crosby
Nhạc: Hubert Platt Main, 1839-1925
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 365
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Little Friend of Jesus
1. We are little children, very young indeed,
But the Savior’s promise each of us may plead.
Refrain
If we seek Him early, if we come today,
We can be His little friends, He has said we may.
2. Little friends of Jesus, what a happy thought!
Was a precious promise in the Bible taught!
3. Little friends of Jesus, walking by His side,
With His arm around us, every step to guide.
4. We must love Him dearly with a constant love,
Then we’ll go and see Him in our home above.
Được Làm Bạn Cùng Jêsus
1. Ta thật là con thơ dại
Miệng còn hôi sữa kìa
Nhưng có phép khẩn xin hoài
Điều Jêsus hứa kia.
Điệp Khúc:
Nếu sớm biết kiếm Jêsus
Nếu nay quy phục hoài
Được làm bạn thiết với Chúa Jêsus
Y như hứa ngôn Ngài.
2. Được làm bạn cùng Jêsus
Là điều vui thích rày
Kinh Thánh phán hứa muôn đời
Là ơn thật quý thay.
3. Được làm bạn cùng Jêsus
Được đồng đi với Ngài
Jêsus ấp yêu ta hoài
Hằng vo đầu nắm tay.
4. Ta lòng dặn lòng đêm ngày
Thành thật yêu mến Ngài
Sau chắc chắn lên thiên đài
Cùng vui vầy trước ngai.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

365


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top