Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Yêu Tôi

Thánh Ca: Jesus Yêu Tôi


Tựa đề: Jesus Yêu Tôi
Nguyên tác: Jesus Loves Me
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:17-18
Lời: Anna B. Warner, (1860) – câu 1; David R. McGuire – câu 2&3
Nhạc: William B. Bradbury, (1862)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 363
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Jesus Loves Me
1. Jesus loves me! This I know,
For the Bible tells me so;
Little ones to Him belong;
They are weak, but He is strong.
Refrain:
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.
2. Jesus loves me! This I know,
As He loved so long ago,
Taking children on His knee,
Saying, “Let them come to Me.”
3. Jesus loves me still today,
Walking with me on my way,
Wanting as a friend to give
Light and love to all who live.
4. Jesus loves me! He who died
Heaven’s gate to open wide;
He will wash away my sin,
Let His little child come in.
5. Jesus loves me! He will stay
Close beside me all the way;
Thou hast bled and died for me,
I will henceforth live for Thee.
Jesus Yêu Tôi
1. Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay!
Kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay;
Các con thơ thuộc Jesus đây,
Chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh nầy.
Điệp Khúc:
Jesus yêu tôi lắm,
Phải tôi được Chúa yêu;
Jesus yêu tôi lắm,
Chính trong lời Chúa dạy nhiều.
2. Chúa yêu tôi Ngài hằng yêu luôn,
Tuy tôi yếu đuối vẫn yêu thương;
Nơi thập tự Ngài chịu hi sinh,
Để cứu tôi sạch hết tội tình.
3. Chúa yêu tôi hằng ngự bên tôi,
Luôn nâng đỡ dẫn dắt không thôi;
Bởi tôi xưa Ngài chịu gai đinh,
Quyết nhất sinh hầu Chúa trung thành.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

363


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top