Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hãy Nói Đi

Thánh Ca: Hãy Nói Đi


Tựa đề: Hãy Nói Đi
Nguyên tác: Go and Tell
Tựa đề: Hãy Đi Nói
Lời: A. B. Simpson
Nhạc: A. B. Simpson, 1843-1919
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 360
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Go and Tell
1. O Comforter, gentle and tender,
O holy and heavenly Dove;
We’re yielding our hearts in surrender,
We’re waiting Thy fulness to prove.
Chorus 1:
We’re waiting, we’re waiting
(waiting, waiting, waiting for Thee,)
For Thee, O heavenly Dove;
We’re yielding our hearts to surrender,
We’re waiting Thy fulness to prove.
2. Come strong as the wind o’er the ocean,
Or soft as the breathing of morn,
Subduing our spirit’s commotion
And cheering when hearts are forlorn.
3. O come as the heart-searching fire,
O come as the sin-cleansing flood;
Consume us with holy desire
And fill with the fulness of God.
4. Anoint us with gladness and healing;
Baptize us with pow’r from on high;
O come with Thy filling and sealing
While low at Thy footstool we lie.
Chorus 2:
I’m waiting, I’m waiting
(waiting, waiting, waiting for Thee,)
For Thee, O heavenly Dove;
I’m yielding my heart in surrender,
I’m waiting Thy fulness to prove.
Hãy Đi Nói
1. Cùng truyền cho chúng sinh đang trầm luân
Tin Lành từ trời ban cứu ân
Nào Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi, mọi dân
Tận hồi Christ tái lâm nơi trần.
Điệp Khúc:
Hãy đi nói, nói ra cùng các dân
Jêsus Christ chết thay tội nhân
Truyền cùng nhau đi rao cho các dân
Ngày phục lâm Chúa Jêsus gần.
2. Này là thiên chức Cơ Đốc đồ ơi
Vâng theo lệnh Christ, không nghỉ ngơi
Giục nhau quyết rao Tin Lành cùng nơi
Rằng Ngài chết thế cho muôn người.
3. Đồng bào Nam, Bắc, Trung đang trầm luân
Hăm lăm triệu người mong cứu ân
Rừng sâu núi cao kia còn nhiều dân
Nhiệm vụ ta quyết lo chuyên cần.
4. Kìa, Lào, Miên, Ấn, Nam dương, Nhật, Hoa
Xiêm, Tây tạng, toàn lân quốc ta
Hè, đem cứu ân rao cho gần xa
Dầu gặp lao khổ không nại hà.
5. Ngài họp thâu giữa thế gian một dân
Cho danh Ngài, màu da chẳng phân
Ngày ân điển chưa qua ta nguyền dâng
Trọn đời rao giảng cách chuyên cần.
6. Nguyền cùng nhau rao giảng Tin Lành ngay
Cho toàn cầu tội nhân rõ hay
Tận khi điểm trang xong Tân Phụ đây
Thì Jêsus tái lâm vui vầy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

360


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top