Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi

Thánh Ca: Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi


Tựa đề: Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi
Nguyên tác: O Zion Haste
Tựa đề: Ớ Si-ôn, Hãy Mau Lên
Lời: Mary A. Thompson (1834-1923), 1870
Nhạc: James Walch (1837-1901), 1876
Tài Liệu:
The United Methodist Hymnal # 573
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 359
Audio credit: Đèn Linh Ministry

O Zion Haste
1. O Zion, haste, thy mission high fulfilling,
to tell to all the world that God is light,
that he who made all nations is not willing
one soul should perish, lost in shades of night.
Refrain:
Publish glad tidings, tidings of peace;
tidings of Jesus, redemption and release.
2. Behold how many thousands still are lying
bound in the darksome prisonhouse of sin,
with none to tell them of the Savior’s dying,
or of the life he died for them to win.
3. Proclaim to every people, tongue, and nation
that God, in whom they live and move, is love;
tell how he stooped to save his lost creation,
and died on earth that we might live above.
4. Give of thine own to bear the message glorious;
give of thy wealth to speed them on their way;
pour out thy soul for them in prayer victorious;
O Zion, haste to bring the brighter day.
Ớ Si-ôn, Hãy Mau Lên
1. Ớ Si-ôn ơi, làm trọn thiên chức, mau lên ngươi
Giảng Jêsus là Sự Sáng soi cho mọi người
Ngài dùng quyền năng dựng nên muôn nước muôn muôn dân
Ngài thật không muốn nhìn thấy một ai trầm luân.
Điệp Khúc:
Giảng tin bình an này
Tin vui mừng bấy
Tin Jêsus chí nhân
Chuộc tội, ân xá muôn dân.
2. Ức triệu sanh linh hiện còn đang đắm trong u minh
Mối dây ô tội buộc trói giữa nơi ngục hình
Tuyệt chưa ai rao Jêsus tuôn huyết ban ơn lành
Ngài xưa cam chết hầu kẻ tin được trùng sanh.
3. Hãy truyền mau cho mọi người muôn nước nghe đinh ninh
Đấng ban cho họ cuộc sống, ấy Cha nhân lành
Vì vật dựng nên, Ngài hy sinh xuống nơi đê hèn
Thập tự cam chết vực chúng sống vui thượng thiên.
4. Chính phận sự ngươi là vực bao kẻ đang luân vong
Jêsus vì họ chịu chết huyết tuôn ròng ròng
Trọng nhiệm nhà ngươi không nên bê trễ e cho rằng
Làm rơi viên bích ngọc đính mão Jêsus chăng.
5. Hiến hậu tự ngươi đặng truyền ra Phước âm quang vinh
Cũng đem bạc tiền hầu giúp chúng trên lộ trình
Và cầu nguyện luôn hầu họ giao chiến không nao sờn
Đều ngươi dâng đấy Ngài sẽ trả muôn phần hơn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

359


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top