Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Trách Nhiệm Giảng Tin Lành

Thánh Ca: Trách Nhiệm Giảng Tin Lành


Tựa đề: Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
Nguyên tác:
Tựa đề: Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
Lời: Ông Văn Huyên, 1931
Nhạc: J. Foster
Tài Liệu:
H.C.F #28
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 358
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
1. Ngày Chúa gần lắm, dám hẹn rày mai
Tôi phải rao giảng, lao khổ nào nại
Nguyền trải khắp chốn hăng hái
Quyết chí báo cáo ân điển láng lai
Mau mau đưa dắt người thế tin Ngài
Cùng hưởng phước trên lạc đài.
2. Vì Chúa từ ái đoái chọn đời tôi
Tôi phải nôn nả lo cứu người tội
Dìu dắt chúng thoát tăm tối
Cứu Chúa giúp sức tôi kẻ cút côi
Ơn trên mưa móc ngày tháng nhuần gội
Tôi mãi giảng rao Đạo Trời.
3. Thần Chúa hằng cứ thức giục lòng tôi
Tôi chẳng quên nỗi đau khổ đồng loại
Dường lửa đốt thúc tôi tới
Trước vốn yếu đuối, nay hóa nóng sôi
Nên tôi không thể ngồi ngó người tội
Chìm nổi khóc than sụt sồi.
4. Đường lối dầu lắm núi dựng ngàn quanh
Tôi mãi dong ruổi bao quản gập ghềnh
Bằng chẳng, khốn khó khôn lánh
Khốn khó nếu không đi cứu chúng sanh
Nay tôi xin quyết cùng Chúa đồng hành
Hầu cứu vớt bao hồn linh.
5. Vì Chúa đà phó chức vụ hòa thân
Tôi quyết rao giảng đâu dám hẹn lần
Dầu muốn tránh bước gay cấn
Chúa cứ phó thác không thể bất tuân
Nên nay tôi quyết nhờ Chúa vẹn phần
Vì biết Chúa kêu một lần.
6. Nguyền hết lòng quyết hiến trọn đời đây
Lao khổ bao quản vui trả nợ này
Kìa mũ quý báu vinh bấy
Chúa đến chắc sẻ ban thưởng phước thay
Muôn muôn thiên sứ đàn tấu tiệc bầy
Vui mãi Chúa tôi hiệp vầy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

358


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top