Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Mau Chiếu Ra

Thánh Ca: Mau Chiếu Ra


Tựa đề: Mau Chiếu Ra
Nguyên tác: Speed The Light
Lời: Eli­sha A. Hoff­man, (1899)
Nhạc: Eli­sha A. Hoff­man, (1899)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 356
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Speed The Light
1. To the millions living o’er the deep, deep sea
Speed the light, speed the light;
To their cry of pity dare we heedless be?
Speed the light, O speed the light.
Refrain
Speed the light, the blessèd Gospel light,
To the lands which are in gloom and night;
Souls are waiting, and the fields are white,
Speed the light, O speed the light.
2. There in anguish millions for the Gospel wait,
Speed the light, speed the light;
Go and seek their rescue ere it is too late,
Speed the light, O speed the light.
3. Jesus bids us bear to them the Gospel news,
Speed the light, speed the light;
Can the souls He ransomed His request refuse?
Speed the light, O speed the light.
4. We will go, and in our blessèd Master’s Name
Speed the light, speed the light;
We will His salvation and His love proclaim,
Speed the light, O speed the light.
Mau Chiếu Ra
1. Kìa, trông vực sâu đương lôi cuốn hằng bao linh hồn,
Đèn linh kia… mau chiếu lên!
Sao ta đành ngơ tai bưng mắt mặc ai kêu dồn,
Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên!
Điệp Khúc:
Mau chiếu ra cho người xem Phúc âm quang!
Mau chiếu ra cho người trong tối mê man!
Họ rên siếc trong biển mênh mông lềnh bềnh,
Trông ngóng ta khêu đèn thánh lên.
2. Muôn triệu người hiện đang tha thiết chờ mong Tin Lành,
Đèn linh kia… mau chiếu lên!
Mau đi tìm họ, ta lơ lửng trì diên sao đành,
Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên!
3. Ta tình nguyện đi nhơn danh Chúa Jêsus trên trời,
Đèn linh kia… mau chiếu lên!
Rao truyền tình yêu thương, ơn cứu chuộc cho muôn người,
Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

356


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top