Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Miền Vinh Hiển

Thánh Ca: Miền Vinh Hiển


Tựa đề: Miền Vinh Hiển
Nguyên tác: In the Sweet By-and-By
Lời: S. Fillmore Bennett
Nhạc: Joseph Philbrick Webster
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 344
Audio credit: Đèn Linh Ministry

In the Sweet By-and-By
1. There’s a land that is fairer than day,
And by faith we can see it afar;
For the Father waits over the way
To prepare us a dwelling place there.
Refrain:
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore;
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore.
2. We shall sing on that beautiful shore
The melodious songs of the blessed;
And our spirits shall sorrow no more,
Not a sigh for the blessing of rest.
3. To our bountiful Father above,
We will offer our tribute of praise
For the glorious gift of His love
And the blessings that hallow our days.
Miền Vinh Hiển
1. Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng,
Nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh;
Vì Cha ở bên kìa mong ta trọn đàng;
Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh.
Ðiệp Khúc:
Trong chốn ấy rất êm dịu,
Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau;
Trong chốn ấy rất êm dịu,
Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.
2. Bờ bên đó ta cùng nhau reo nhịp nhàng
Ðiệu thiên ca du dương của kẻ hiển vinh;
Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn,
Lòng hoan hỉ, môi miệng ca ơn trường sinh.
3. Cùng nhau hiến thiên trường ca ta tụng ngợi,
Ðồng tâu lên Cha nhân ái chốn cao sang,
Về ân điển do tình yêu Cha đời đời,
Làm nên thánh bao ngày ta trong trần gian.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

344


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top