Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Mặt Gặp Mặt

Thánh Ca: Mặt Gặp Mặt


Tựa đề: Mặt Gặp Mặt
Nguyên tác: Face to Face
Lời: Carrie A. Breck
Nhạc: Grant Celfax Tullar
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 333
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Face to Face
1. Face to face with Christ, my Savior,
Face to face—what will it be,
When with rapture I behold Him,
Jesus Christ who died for me?
Refrain:
Face to face I shall behold Him,
Far beyond the starry sky;
Face to face in all His glory,
I shall see Him by and by!
2. Only faintly now I see Him,
With the darkened veil between,
But a blessed day is coming,
When His glory shall be seen.
3. What rejoicing in His presence,
When are banished grief and pain;
Death is swallowed up in vict’ry,
And the dark things shall be plain.
4. Face to face—oh, blissful moment!
Face to face—to see and know;
Face to face with my Redeemer,
Jesus Christ who loves me so.
Mặt Gặp Mặt
1. Khi tôi đối mặt cùng Cứu Chúa tôi
Phút hân hoan kia thuật sao rồi?
Ôi, vui vẻ thay nhìn Chân Chúa kìa
Giê-xu Christ chết thế tôi kia.
Điệp Khúc:
Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy
Xa tít bên kia tinh cầu này
Ôi, tôi đối mặt Ngài đầy vinh hiển
Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên.
2. Tôi xem Chúa như dường ngắm bóng nay
Giữa Chúa tôi một màn đen dầy
Nhưng vui bấy một ngày ơn phước kìa
Vinh quang Ngài thấy rõ muôn tia.
3. Ôi sung sướng thay hồi thấy Chúa tôi
Lúc đau thương lo buồn qua rồi
Khi muôn lối quanh quẹo thẳng bằng
Mọi sự mờ ám rõ vô ngần.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

333


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top