Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Các Thánh Đã Nghỉ Yên

Thánh Ca: Các Thánh Đã Nghỉ Yên


Tựa đề: Các Thánh Đã Nghỉ Yên
Nguyên tác: For All Thy Saints
Tựa đề: Các Thánh Đã Nghỉ Yên
Lời: William W. How, 1864
Nhạc: Joseph Barnby, 1838-1896
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 330
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Các Thánh Đã Nghỉ Yên
1. Nhơn cuộc phiền lao qua, các thánh đã nghỉ ngơi
Là kẻ bởi đức tin xưng Jêsus khắp nơi
Chính danh đáng khen ngợi, danh Chân Chúa muôn đời
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
2. Christ là Đại năng, nơi Chiến lũy, Khối Đá Linh
Là Thống tướng của thánh dân trong cuộc chiến chinh
Thánh quang giữa đêm trường, soi tâm chúng quang minh
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
3. Quân đội Ngài nay mong dũng cảm, giữ tín trung
Dường các chiến sĩ xưa, vui nai nịt kiếm cung
Quyết tranh thủ kim miện theo gương cổ anh hùng
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
4. Ôi, thượng hạ tương thông, phước bấy mối cảm giao
Trên hiển hách dưới đây tuy lâm trận núng nao
Cả hai vẫn duy một trong tay Chúa Chí cao
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
5. Khi trường kỳ giao binh, chiến đấu quá khó khăn
Kìa, khúc chiến thắng reo, linh lực được bổ tăng
Phấn hưng chí anh hùng, ta giao chiến thêm hăng
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
6. Khi mặt trời chen non, ửng đỏ cả hướng tây
Bao chiến sĩ tín trung nay được về nghỉ đây
Chiến tranh đã qua rồi, lên thiên quốc vui vầy
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
7. Kia, ngày diệu vinh hơn sẽ khởi chiếu sáng choang
Chư thánh đắc thắng bước ra khỏi mồ vẻ vang
Thánh Vương ở thiên đàng quang lâm cách huy hoàng
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
8. Kìa, từ đông, tây, nam, bắc, khắp cả thế gian
Vô số thánh binh băng qua cửa ngọ vẻ vang
Chúa Cha với Con và Linh trên cõi thiên đàng
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

330


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top