Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lo Vực Người Luân Vong

Thánh Ca: Lo Vực Người Luân Vong


Tựa đề: Lo Vực Người Luân Vong
Nguyên tác: Rescue the Perishing
Tựa đề: Lo Vực Người Luân Vong
Lời: Fanny J. Crosby, 1870
Nhạc: William H. Doane, 1870
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 323
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Lo Vực Người Luân Vong
1. Lo vực người đang luân vong
Sẵn vớt kẻ giữa dòng
Vì thương xót giúp chúng thoát ác, xa mộ phần
Tuôn lụy vì ai long đong
Đỡ nâng ai tuyệt vọng
Truyền danh Jêsus ban cứu ân cho tội nhân.
Điệp Khúc:
Kíp lo vớt kẻ linh đinh
Cứu ai sắp bỏ mình
Jêsus giàu lòng thương xót
Chắc cho trùng sinh.
2. Tuy họ làm ngơ xây tai
Chúa vẫn thương, trông hoài
Chờ đợi hoan nghinh ai hối tâm, tin nhận Ngài
Nên tận tình khuyên ai ai
Cứ thiết tha khuyên nài
Ngài bằng lòng tha ai quyết tâm tin Ngài ngay.
3. Muôn lòng bị Sa-tan lôi
Cuốn giáo linh chôn vùi
Thoạt gặp thiên ân đưa đến nhen lên lại hừng
Khi chạm bàn tay yêu thương
Cảm xúc ơn khôn lường
Nhịp đàn năm xưa, nay trổi vang không hề ngưng.
4. Lo vực người luân vong nay
Ắt Chúa ta vui rày
Hầu việc do linh ân sẽ hanh thông muôn phần
Tuy gặp thời không, không nao
Dẫn chúng đường hẹp vào
Truyền cùng mọi phương, Christ đã chết thay tội nhân.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

323


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top