Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Thánh Ca: Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay


Tựa đề: Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay
Nguyên tác: I Love to Tell the Story
Tựa đề: Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay
Lời: Katherine Hankey, 1866
Nhạc: William G. Fischer, 1869
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 322
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay
1. Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay
Bao nhiêu việc ẩn trên trời
Về Christ thật vinh hiển ai tày
Về Chúa quý mến hồn tôi
Tôi ưa ôn mãi những tích ấy
Đúng hết chẳng sai mảy may
Đã làm thỏa mãn nguyện vọng này
Ngoài ra nào có chi hay.
Điệp Khúc:
Hằng ngày tôi ưa kể chuyện này
Dầu vào nước Chúa vẫn kể đây
Luôn kể tích cũ từ trước nay
Jêsus yêu mến tôi thay!
2. Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay
Đem so mọi giấc mộng vàng
Toàn không điều chi đáng so tày
Truyện tích khác hẳn trần gian
Tôi ưa ôn mãi những tích ấy
Rất giúp ích cho chính mình
Nên hiện tôi luôn thuật chuyện này
Hầu anh được rõ ngọn ngành.
3. Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay
Tôi vui được nhắc đêm ngày
Mọi khi thuật tôi thấy tâm này
Mừng rỡ thỏa thích dường say
Tôi ưa ôn tích ấy chẳng thôi
Để giúp kẻ chưa biết Ngài
Mong họ nghe sứ mạng chuộc tội
Từ trong lời Chúa thiên đài.
4. Lòng ưa thuật chuyện tích rất hay
Cho ai dầu đã tường rồi
Dường như còn khao khát nghe rày
Về tích quý nhất đời tôi
Khi vô trong nước Chúa hiển vinh
Sẽ hát khúc ca mới này
Tuy là chuyện xưa thuật đành rành
Càng thuật càng thấy vui vầy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

322


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top