Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Mùa Gặt

Thánh Ca: Mùa Gặt


Tựa đề: Mùa Gặt
Nguyên tác: Harvest Time
Tựa đề: Mùa gặt
Lời: Paul Rader, 1921
Nhạc: Lance B. Latham, 1921
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 318
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Harvest Time
1. The harvest fields are bending
With precious ripened grain;
More reapers now are needed,
Ere Christ comes back again.
Refrain:
Harvest time! Harvest time!
Precious Gospel seed is sown.
Reapers go! Reapers go!
Jesus, King, must have His own, His loved ones;
Soon He’ll come! Soon He’ll come!
Come and catch away His Bride, His own!
His own! His own!
2. The call must now be heeded,
We cannot say Him nay;
Since He has died to save them,
We must go forth today.
3. We’ll come again rejoicing,
A reaper’s crown to gain;
The Harvest Home is coming,
When Christ comes back again.
Mùa Gặt
1. Lúa kia chín khô giăng giăng đồng
Trùng điệp quanh ta thấy không?
Gọi bạn gặt ra thêm thật đông
Trước ngày Christ xuống khoảng không.
Điệp Khúc:
Ta ngước xem mùa gặt này
Kìa, Đạo từng gieo đây xưa nay
Ta kíp đi, bạn gặt rày
Vua Jêsus đang cần thâu xong lúa Ngài ngay
Không mấy lâu Christ tái lai
Từ trời Ngài nghinh Tân nương đây
Thỏa thay! Thỏa thay! Vui bấy!
2. Hãy nghe tiếng Christ kêu ta rày
Đừng từ nan, nên đến ngay
Ngài xưa cam chết cho họ đây
Tin lành nên rao bữa nay.
3. Ít lâu tớ trung ta thỏa lòng
Được ban kim mão thưởng công
Giờ Christ quang lâm thâu hoạch xong
Đem toàn kho lên khoảng không.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

318


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top