Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên

Thánh Ca: Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên


Tựa đề: Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên
Nguyên tác: Stand Up for Jesus
Tựa đề: Tinh Binh Thập Tự
Lời: George Duf­field, Jr., 1858.
Nhạc: George J. Webb, 1837
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 315
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Stand Up for Jesus
1. Stand up, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross;
Lift high His royal banner, it must not suffer loss.
From victory unto victory His army shall He lead,
Till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed.
2. Stand up, stand up for Jesus, the solemn watchword hear;
If while ye sleep He suffers, away with shame and fear;
Where’er ye meet with evil, within you or without,
Charge for the God of battles, and put the foe to rout.
3. Stand up, stand up for Jesus, the trumpet call obey;
Forth to the mighty conflict, in this His glorious day.
Ye that are brave now serve Him against unnumbered foes;
Let courage rise with danger, and strength to strength oppose.
4. Stand up, stand up for Jesus, stand in His strength alone;
The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own.
Put on the Gospel armor, each piece put on with prayer;
Where duty calls or danger, be never wanting there.
5. Stand up, stand up for Jesus, each soldier to his post,
Close up the broken column, and shout through all the host:
Make good the loss so heavy, in those that still remain,
And prove to all around you that death itself is gain.
6. Stand up, stand up for Jesus, the strife will not be long;
This day the noise of battle, the next the victor’s song.
To those who vanquish evil a crown of life shall be;
They with the King of Glory shall reign eternally.
Tinh Binh Thập Tự
1. Nầy tinh binh của quân thập tự,
Vâng lệnh trên mau đứng lên!
Cờ thiêng ta quyết dương cao hoài,
Ra trận xông giáo lướt tên
Dẹp tan quân thù ta cứ tiến,
Trong Christ lãnh đạo tấn công
Kỳ cho đến lúc ca khải hoàn,
Christ làm Chân Chúa vô song.
2. Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng,
nghe kèn vang mau tiến sang!
Tiền phong ta quyết không nao sờn,
Ô ngày đắc thắng vinh quang
Cùng nhau nương cậy Jêsus Christ,
Cương quyết đánh bại Sa-tan
Gặp gian nguy sẽ không nao lòng,
Tin cậy ơn sức Chúa ban.
3. Này tinh binh Chúa hãy vững vàng,
Năng lực duy mong Chúa ban
Phàm ai nương cánh tay nhân loại,
Chắc bị ma quỉ đánh tan
Kìa, giáp Tin Lành mau khoác lấy,
Tỉnh thức, khẩn nguyện đêm ngày
Dầu Cha sai đến đâu không nài,
Vâng lời ta quyết đi ngay.
4. Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng,
Cơn giặc không lâu sẽ thôi
Ngày nay tranh chiến trên sa trường,
Khải hoàn mai hát khắp nơi
Kìa, ai thắng được mưu quỉ dữ,
Sẽ lãnh kim miện ở trời
Cùng Vua vinh hiển trên thiên đàng,
Cai trị vinh hiển muôn đời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

315


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top