Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ca-lép Trông Chúa

Thánh Ca: Ca-lép Trông Chúa


Tựa đề: Ca-lép Trông Chúa
Nguyên tác: Caleb Saw the Lord
Tựa đề: Ca-Lép Trông Chúa
Lời: Anna E. Richards
Nhạc: Mabel Johnston Camp, 1930
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 311
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Caleb Saw the Lord
1. Others saw the giants, Caleb saw the Lord;
They were sore disheartened, He believed God’s word;
And that word he fully, fearlessly, obeyed–
Was it not sufficient that the Lord hath said?
Chorus
I will never leave thee;
Go in this thy might;
One shall chase a thousand,
Two put ten to flight.
2. O to follow fully like this one of old;
O to be like Caleb, doing what is told;
Then the Lord’s rich blessing will be ours today,
He will prosper ever those who Him obey.
3. If we are half-hearted, we’ll not taste God’s best;
Those who follow wholly will be wholly blest,
Blest in soul and spirit, body, mind, and heart,
Rich in heav’nly treasure, which He will impart.
4. O to have one Master, only One to please;
O to have one purpose, not our will or ease;
Pressing ever onward to the goal before,
Serving gladly, wholly, Him whom we adore.
Ca-Lép Trông Chúa
1. Nhìn người giềnh giàng hiên ngang
Mấy gã kia hoang mang
Ca-lép trông Chúa linh năng
Đức tin thêm khăng khăng
Chúa hứa tuyên há vô bằng
Quyết không còn lưỡng lự
Vì lời từ miệng Giê-hô-va chẳng đáng tin ư?
Điệp Khúc:
Mỗi một bước ta không ly
Vững lòng tiến lên đi
Một xua gấp ngàn vỡ tan
Hai rượt đuổi dư vạn.
2. Người nào gìn vẹn đức tin
Giống Ca-lép như in
Thực hành lời Chúa ban sai
Không nghi nan như ai
Ắt Chúa ban phước lâu dài
Chúng ta được hưởng hoài
Vì Ngài phù trợ cho ai vâng ý thánh không sai.
3. Phàm người nào còn phân tâm
Chẳng nếm ơn cao thâm
Còn người theo Chúa tín trung
Cha ban ơn dinh sung
Phước Chúa vui hưởng vô cùng
Cả thân hồn thấm nhuần
Đời đời được Ngài ban thiên ân quí báu vô ngần.
4. Hầu việc một Giê-hô-va
Sống thỏa tâm Vua ta
Nhìn một mục đích chăm chăm
Không đi theo tư tâm
Chúa dẫn ta chẳng sai lầm
Chuẩn tiêu đạt trước mình
Hầu việc trọn vẹn, vui tươi duy Chúa đáng tôn vinh.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

311


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top