Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguồn Ân Điển

Thánh Ca: Nguồn Ân Điển


Tựa đề: Nguồn Ân Điển
Nguyên tác: Let the Tide Come In
Tựa đề: Nguồn Ân Điển
Lời: Paul Rader
Nhạc: Paul Rader, 1920
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 305
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Let the Tide Come In
1. Come in, come in, O tide of grace;
Fill all the parched vacancy;
Flood over all, fill ev’ry space:
Come, tide of life, from Calvary.
Chorus:
Let the tide come in,
Let the tide come in,
Let grace abound from Calvary,
Such precious blood, the price of sin,
He comes, He fills, from Calvary.
2. ‘Tis Thee, ‘tis Thee I need, O Lord;
Without Thee all is vanity;
Thou art enough, O blest reward,
All that I need from Calvary.
3. I die, I die, I take the cross;
Thy death has purchased life for me.
I spurn the world all else is dross;
I reckon now from Calvary.
4. Come back, come back to earth again,
With all Thy sov’reign majesty;
Come, take Thy throne, with saints to reign;
Come reap the fruits of Calvary.
Nguồn Ân Điển
1. Ôi, nguồn ân điển tuôn vô ngập tràn
Tâm địa tôi đây trống rỗng, khô khan
Trong, ngoài, trên, dưới, xin tràn khắp cả
Nguồn sông nước sống bởi Gô-gô-tha.
Điệp Khúc:
Xin chảy vô lòng đây
Xin tuôn chảy đầy dẫy
Hỡi ân điển Gô-gô-tha chan hòa
Thành con sông huyết chuộc tội vô giá
Phát nguyên từ đỉnh đồi Gô-gô-tha.
2. Tôi cần duy Chúa Jêsus khoan hồng
Không Ngài, thay thảy, ảo cảnh hư không
Muôn ngàn ơn phước trong Ngài sung cả
Mọi cần nhu ở cả Gô-gô-tha.
3. Tôi nguyền xin chết mang thập tự này
Do Ngài hy sinh cứu sống tôi đây
Muôn sự đời coi như phù vân cả
Từ đây duy kể có Gô-gô-tha.
4. Xin Jêsus Christ mau mau lâm trần
Đem quyền uy Vua đến trên muôn dân
Vui cùng dân thánh cai trị chung cả
Gặt thâu bông trái của Gô-gô-tha.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

305


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top