Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ân Hồng Cứu Ân

Thánh Ca: Ân Hồng Cứu Ân


Tựa đề: Ân Hồng Cứu Ân
Nguyên tác: Grace Greater Than Our Sin
Lời: Julia H. Johnston
Nhạc: Daniel B. Towner, (1910)
Tài Liệu: Hymns Tried and True (Chi­ca­go, Il­li­nois: The Bi­ble In­sti­tute Col­port­age As­so­ci­a­tion, 1911), Num­ber 2.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 302
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Grace Greater Than Our Sin
1. Marvelous grace of our loving Lord,
Grace that exceeds our sin and our guilt!
Yonder on Calvary’s mount outpoured,
There where the blood of the Lamb was spilled.
Refrain
Grace, grace, God’s grace,
Grace that will pardon and cleanse within;
Grace, grace, God’s grace,
Grace that is greater than all our sin.
2. Sin and despair, like the sea waves cold,
Threaten the soul with infinite loss;
Grace that is greater, yes, grace untold,
Points to the refuge, the mighty cross.
3. Dark is the stain that we cannot hide.
What can avail to wash it away?
Look! There is flowing a crimson tide,
Brighter than snow you may be today.
4. Marvelous, infinite, matchless grace,
Freely bestowed on all who believe!
You that are longing to see His face,
Will you this moment His grace receive?
Ân Hồng Cứu Ân
1. Vinh diệu bao ân hồng nơi Chúa khoan nhân!
Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối,
Nơi đồi Gô-gô-tha ban xuống tuôn tràn,
Là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào dâng.
Điệp Khúc:
Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân buông tha hết bao tội lỗi tôi;
Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân sung mãn lấp che căn tội tôi.
2. Ôi tội khiên dâng tràn như sóng lấp vùi,
Cuồn cuộn ngăm đe dìm hồn mình trong biển;
Nhưng thật không sao thuật cho hết ơn trời,
Đem tôi nương náu nơi thập tự bình yên.
3. Ôi tội ô đen đậm trông rõ muôn ngàn,
Dùng gì mong rửa lòng đầy tội ác ấy?
Xem kìa, nơi sông hồng, ơn cứu tuôn tràn,
Gội sạch trong trắng cả tâm hồn từ đây.
4. Ô lạ lùng ân Ngài sông núi cao dày!
Người nào tin chắc nhận được hồng ân ấy;
Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài,
Còn chờ chi, hãy tiếp ơn Ngài từ đây.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

302


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top