Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ôi Tình Thương

Thánh Ca: Ôi Tình Thương


Tựa đề: Ôi Tình Thương
Nguyên tác: Ôi Tình Thương
Lời: Mục sư Lê Đình Tươi
Nhạc: Daniel Towner
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 301
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Ôi Tình Thương
1. Thần nhân Jesus thương yêu chúng sinh vô ngần,
Lìa ngôi cao sang, vui giáng sanh nơi hồng trần,
Đền tội cho ta, thân Chúa phải cam hy sinh,
Hỡi ôi, huyết thánh tràn tuôn láng lai ở trên thập hình.
Điệp Khúc:
Ôi tình thương! Ôi tình thương!
Tình thương khiến Chúa hy sinh,
Thế tôi thân Chúa đầy thương,
Cam chết trên thập hình.
2. Nguyền yêu Jesus nhơn trước Chúa đã thương tôi,
Nhờ Ngài nay tôi thoát tử vong, ô tội rồi,
Cùng ban thêm ơn, vui vẻ, thỏa thích, an bình,
Chúa ôi, phước ấy từ hông lũng thân Chúa trên thập hình.
3. Lạy Jesus ôi, tôi nay đáng chi Chúa yêu,
Mà Ngài hi sinh, thân báu phải đau thương nhiều,
Trời cao bao nhiêu, nhân ái của Chúa bấy nhiêu,
Cứu tôi nên Chúa chịu gai, giáo, đinh khổ đau trăm chiều.
4. Kìa nợ yêu thương, ta há dám lánh gian lao,
Truyền rao công lao của Chúa ra cho đồng bào,
Hầu ai tin theo danh Chúa cả sáng hiển vinh,
Chút lòng báo đáp tình thương
Chúa xưa phải mang thập hình.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

301


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top