Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Thánh Ca: Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường


Tựa đề: Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường
Nguyên tác: In Tenderness He Sought Me
Lời: W. Spen­cer Wal­ton, (1894)
Nhạc: Adon­i­ram J. Gor­don, (1894)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 300
Audio credit: Đèn Linh Ministry

In Tenderness He Sought Me
1. In tenderness He sought me,
Weary and sick with sin;
And on His shoulders brought me
Back to His fold again.
While angels in His presence sang
Until the courts of Heaven rang.
Refrain
Oh, the love that sought me!
Oh, the blood that bought me!
Oh, the grace that brought me to the fold,
Wondrous grace that brought me to the fold.
2. He washed the bleeding sin wounds,
And poured in oil and wine;
He whispered to assure me,
“I’ve found thee, thou art Mine”;
I never heard a sweeter voice;
It made my aching heart rejoice!
3. He pointed to the nail prints,
For me His blood was shed,
A mocking crown so thorny
Was placed upon His head;
I wondered what He saw in me,
To suffer such deep agony.
4. I’m sitting in His presence,
The sunshine of His face,
While with adoring wonder
His blessings I retrace.
It seems as if eternal days
Are far too short to sound His praise.
5. So while the hours are passing,
All now is perfect rest,
I’m waiting for the morning,
The brightest and the best,
When He will call us to His side,
To be with Him, His spotless bride.
Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường
1. Kìa, lòng yêu thương Chúa phi thường,
Tìm tôi, tội nhân đáng thương,
Vì lòng bác ái Chúa ra đi,
Đem tôi về nơi chuồng Ngài;
Thần sứ hát vang, Ha-lê-lu-gia.
Thiên đình rền tiếng hoan ca nhịp hòa.
Điệp Khúc:
Tìm tôi do ái tâm Ngài,
Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài,
Ân điển Chúa đưa tôi vào trong chuồng chiên,
Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.
2. Rượu, dầu xoa trên vết thương tôi,
Hồn mê mệt nay tỉnh hồi;
Đầy lời bảo đảm vững tâm tôi;
“:Nay con thuộc ta đây rồi.”
Lời quí ấy tôi chưa nghe ai truyền,
Nghe được hàn gắn vết thương tâm liền.
3. Ngài gọi tôi xem dấu đinh gai,
Vì tôi từng tuôn huyết đầy,
Kìa là chiếc mão kết thương đau,
Vua cam chịu mang trên đầu;
Thầm nghĩ chẳng xứng đáng chi thân này,
Vua liều mạng báu mang đau thương đầy.
4. Lịch thời gian qua, suốt bao ngày,
Giờ đây bình yên thỏa thay!
Chờ đợi Sao Mai chiếu chân quang,
Muôn tia bình minh huy hoàng;
Rồi Chúa sẽ kêu ta lên bên ngai,
Không còn tì vít nên tân nương Ngài.
5. Ngồi gần bên Christ, ngắm tinh-tường
Thần-nhan lòa hơn thái-dương;
Vào giờ lễ-bái cảm-xúc thay,
Tôi vui thuật ơn lạ nầy;
Dường cõi vĩnh-viễn cũng không bao dài,
Chưa gọi là thỏa cho ta ngợi Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

300


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top