Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Thánh Ca: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế


Tựa đề: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế
Nguyên tác: The God of Abraham Praise
Lời: Thomas Olivers (1725-1799) trích từ thánh ca Do Thái: The Yigdal of Daniel ben Judah
Nhạc: Giai điệu Do Thái.
Hòa âm: Mayer Lyon (1751-1797).
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 3
Audio credit: Đèn Linh Ministry

The God of Abraham Praise
1. The God of Abraham praise, who reigns enthroned above;
Ancient of everlasting days, and God of Love;
Jehovah, great I AM! by earth and Heav’n confessed;
I bow and bless the sacred Name forever blessed.
2. The God of Abraham praise, at Whose supreme command
From earth I rise—and seek the joys at His right hand;
I all on earth forsake, its wisdom, fame, and power;
And Him my only Portion make, my Shield and Tower.
3. The God of Abraham praise, whose all sufficient grace
Shall guide me all my happy days, in all my ways.
He calls a worm His friend, He calls Himself my God!
And He shall save me to the end, thro’ Jesus’ blood.
4. He by Himself has sworn; I on His oath depend,
I shall, on eagle wings upborne, to Heav’n ascend.
I shall behold His face; I shall His power adore,
And sing the wonders of His grace forevermore.
5. Tho’ nature’s strength decay, and earth and hell withstand,
To Canaan’s bounds I urge my way, at His command.
The wat’ry deep I pass, with Jesus in my view;
And thro’ the howling wilderness my way pursue.
6. The goodly land I see, with peace and plenty bless’d;
A land of sacred liberty, and endless rest.
There milk and honey flow, and oil and wine abound,
And trees of life forever grow with mercy crowned.
7. There dwells the Lord our King, the Lord our righteousness,
Triumphant o’er the world and sin, the Prince of peace;
On Sion’s sacred height His kingdom still maintains,
And glorious with His saints in light forever reigns.
8. He keeps His own secure, He guards them by His side,
Arrays in garments, white and pure, His spotless bride:
With streams of sacred bliss, with groves of living joys—
With all the fruits of Paradise, He still supplies.
9. Before the great Three-One they all exulting stand;
And tell the wonders He hath done, through all their land:
The list’ning spheres attend, and swell the growing fame;
And sing, in songs which never end, the wondrous Name.
10. The God Who reigns on high the great archangels sing,
And “Holy, holy, holy!” cry, “Almighty King!
Who was, and is, the same, and evermore shall be:
Jehovah—Father—great I AM, we worship Thee!”
11. Before the Savior’s face the ransomed nations bow;
O’erwhelmed at His almighty grace, forever new:
He shows His prints of love—they kindle to a flame!
And sound thro’ all the worlds above the slaughtered Lamb.
12. The whole triumphant host give thanks to God on high;
“Hail, Father, Son, and Holy Ghost,” they ever cry.
Hail, Abraham’s God, and mine! (I join the heav’nly lays,)
All might and majesty are Thine, and endless praise.

Lời Việt trong Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế
1. Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế, là Chân Chúa Áp-ra-ham,
Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn, bác ái siêu phàm,
Trời đất thảy thảy chứng minh: Tự hữu vĩnh hữu duy Ngài,
Quì đây tôi tung hô Đấng Chí Thánh hiển vinh lâu dài.
2. Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế, nhờ lệnh cao minh Chúa ban,
Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên, thỏa vui nhẹ nhàng,
Kể phú quí thảy ảo không, chọn phần sở hữu duy Ngài,
Là khiên che thân, cây tháp phủ bóng, đỡ che tôi hoài.
3. Ngài thệ tuyên nhân Danh Thánh, là lời tôi tin sắt đinh,
Nhờ chim ưng kia giương cánh vực tôi, cất lên thiên đình;
Ở đó yết bái Thánh Nhan, tôn thờ uy đức thiên thượng,
Mừng vui tôn ca ân điển chói sáng, suốt cõi miên trường.
4. Nghìn muôn tinh binh đắc thắng. Tạ ơn Ba Ngôi Thánh thay,
Ngợi Cha, Con, Linh, ca khúc trầm thăng, chúc tôn đêm ngày,
Chúa Áp-ra-ham: Chúa tôi, Tôi cũng con Áp-ra-ham
Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúa vô đối, dũng uy siêu phàm.

Lời Việt trong Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)

Tụng Ngợi Thánh Đế
1. Lạy Cha cao minh Thánh đế,
Là Chân Chúa Áp-ra-ham,
Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn,
Bác ái, siêu phàm;
Trời đất thế giới chứng minh:
Tự hữu, vĩnh hữu duy Ngài,
Quì đây, tôi tung hô Đấng Chí Thánh,
Hiển vinh lâu dài!
2. Lạy Cha cao minh Thánh đế,
Nhờ nguồn linh quang Chúa ban,
Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên,
Thỏa vui nhẹ nhàng;
Kể phú quí thảy ảo không,
Chọn phần sở hữu duy Ngài,
Là khiên che thân, cây tháp ngả bóng,
Đỡ che tôi hoài.
3. Ngài thệ tuyên nhân danh thánh,
Là lời tôi tin sắt đinh,
Nhờ chim ưng kia giương cánh vực tôi,
Cất lên thiên đình; ở đó yết bái Thánh nhan,
Tôn thờ uy đức thiên thượng,
Mừng vui tôn ca ân điển chói sáng,
Suốt cõi miên trường.
4. Nghìn muôn tinh binh đắc thắng,
Tạ ơn Ba Ngôi thánh thay,
Ngợi Cha, Con, Linh ca khúc trầm thăng,
Chúc tôn đêm ngày;
Chúa Áp-ra-ham, Chúa tôi,
Tôi cũng con Áp-ra-ham,
Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúa vô đối,
Dũng uy siêu phàm.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

3


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top