Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vui Thú Thế Gian Mau Tàn

Thánh Ca: Vui Thú Thế Gian Mau Tàn


Tựa đề: Vui Thú Thế Gian Mau Tàn
Nguyên tác: Fade, Fade Each Earthly Joy
Tựa đề: Vui Thú Thế Gian Mau Tàn
Lời: Jane C. Bonar, 1843
Nhạc: Theodore E. Perkins, s. 1831
Tài Liệu: Worship and Service Hymnal: For Church, School, and Home #295
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 298
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Fade, Fade Each Earthly Joy
1. Fade, fade, each earthly joy,
Jesus is mine.
Break every tender tie,
Jesus is mine.
Dark is the wilderness,
Earth has no resting place,
Jesus alone can bless,
Jesus is mine.
2. Tempt not my soul away;
Jesus is mine.
Here would I ever stay,
Jesus is mine.
Perishing things of clay,
Born but for one brief day,
Pass from my heart away;
Jesus is mine.
3. Farewell, ye dreams of night;
Jesus is mine.
Lost in this dawning bright,
Jesus is mine.
All that my soul has tried
Left but a dismal void;
Jesus has satisfied;
Jesus is mine.
4. Farewell, mortality;
Jesus is mine.
Welcome, eternity;
Jesus is mine.
Welcome, O loved and blest,
Welcome, sweet scenes of rest,
Welcome, my Saviour’s breast;
Jesus is mine.
Vui Thú Thế Gian Mau Tàn
1. Vui thú thế gian mau tàn, Jêsus thuộc tôi
Đây vấn vương xưa ly đoạn
Chúa thuộc tôi rồi
Đồng vắng, rừng hoang âm u
Không chốn nghỉ yên trong đời
Duy Chúa ban ơn hộ phù
Chúa thuộc tôi rồi.
2. Xin chớ để tôi lạc loài, Jêsus thuộc tôi
Tôi muốn ở luôn trong Ngài
Chúa thuộc tôi rồi
Vật đất bụi mau tan thay
Nay có mai không bao hồi
Mau thoát ly tâm tôi rày
Chúa thuộc tôi rồi.
3. Xin vĩnh quyết giấc mộng trần, Jêsus thuộc tôi
Vui đắm trong dương quang hừng
Chúa thuộc tôi hoài
Vật báu lòng tôi lưu luyến
Nay đã hóa ra đê tồi
Duy Chúa khiến tôi toại nguyện
Chúa thuộc tôi rồi.
4. Xa chốn vinh hoa tạm thời, Jêsus thuộc tôi
Vui đến thiên cung đời đời
Chúa thuộc tôi rồi
Mừng rỡ gặp người yêu dấu
Lên chốn yên vui vô hồi
Ngực Chúa yêu thương nghiêng đầu
Chúa thuộc tôi rồi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

298


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top