Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thật Hạnh Vinh Thay!

Thánh Ca: Thật Hạnh Vinh Thay!


Tựa đề: Thật Hạnh Vinh Thay!
Nguyên tác: It Is Glory Just To Walk With Him (1918)
Lời: Avis M. B. Christ­ian­sen (1895-1966)
Nhạc: Hal­dor Lil­len­as (1885-1959)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 297
Audio credit: Đèn Linh Ministry

It Is Glory Just To Walk With Him
1. It is glory just to walk with Him Whose blood has ransomed me;
It is rapture for my soul each day.
It is joy divine to feel Him near where’er my path may be.
Bless the Lord, it’s glory all the way!
Refrain
It is glory just to walk with Him,
It is glory just to walk with Him,
He will guide my steps aright
Through the vale and o’er the height,
It is glory just to walk with Him.
2. It is glory when the shadows fall to know that He is near.
O what joy to simply trust and pray!
It is glory to abide in Him when skies above are clear.
Yes, with Him, it’s glory all the way!
3. ’Twill be glory when I walk with Him on Heaven’s golden shore,
Never from His side again to stray.
’Twill be glory, wondrous glory with the Savior evermore,
Everlasting glory all the way!
Thật Hạnh Vinh Thay!
1. Thật hạnh vinh khi đi bên Đấng mua chuộc tôi bởi huyết quí báu bấy,
Khiến tôi luôn luôn vui tươi thỏa lòng này;
Trọn đường tâm linh tôi vui thỏa ngập tràn vì Chúa ở với sớm tối,
Ngợi khen Đấng ban vinh hạnh đời sống tôi!
Điệp Khúc:
Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi,
Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa không thôi;
Ngài gìn chân tôi đi trung chính,
Vượt vùng sâu lên nơi sơn đỉnh,
Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!
2. Thật hạnh vinh khi trong tăm tối tôi nhận biết có Cứu Chúa ở với,
Phước bấy tâm đơn sơ tin Chúa trọn đời;
Mừng vui khi không gian tươi sáng huy hoàng, tôi ẩn dưới cánh Chúa thánh,
Đời tôi ở trong Jesus đầy hiển vinh.
3. Thật hạnh vinh khi tôi đi đến thiên đàng, chung với Chúa bước sáng láng,
Chúa với tôi đi song song chỗ bờ vàng;
Thật hạnh vinh cho tôi trong nước trên trời được sống với Chúa thỏa bấy,
Ngài luôn ở bên tôi, thật hạnh phước thay!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

297


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top