Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Từng Giây Phút

Thánh Ca: Từng Giây Phút


Tựa đề: Từng Giây Phút
Nguyên tác: Savior, More Than Life to Me
Tựa đề: Từng Giây Phút
Lời: Fanny J. Crosby, 1820-1915
Nhạc: W. H. Doane, 1832-1915
Tài Liệu: Gos­pel Hymns and Sac­red Songs, 1875.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 293
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Savior, More Than Life to Me
1. Savior, more than life to me,
I am clinging, clinging, close to Thee;
Let Thy precious blood applied,
Keep me ever, ever near Thy side.
Refrain
Every day, every hour,
Let me feel Thy cleansing power;
May Thy tender love to me
Bind me closer, closer, Lord to Thee.
2. Through this changing world below,
Lead me gently, gently as I go;
Trusting Thee, I cannot stray,
I can never, never lose my way.
3. Let me love Thee more and more,
Till this fleeting, fleeting life is o’er;
Till my soul is lost in love,
In a brighter, brighter world above.
Từng Giây Phút
1. Chúa quý hơn chính sinh mạng này
Hằng gần Ngài trong lòng tôi thảnh thơi thay
Huyết báu kia quyết tin trọn đời
Nguyện hằng gìn tôi gần hông Chúa không thôi
Điệp Khúc:
Từng giây phút, từng giây phút
Huyết tha tội nguyện thêm cảm xúc
Ước Chúa đem ái tâm lạ lùng
Buộc chặt lòng tôi cùng Chân Chúa thủy chung.
2. Giữa thế gian bể dâu mịt mù
Nguyện Ngài hằng đưa đường tôi, hỡi Jêsus
Có Chúa đưa suốt bao dặm dài
Nhờ cậy Ngài, tôi lần chân bước không sai.
3. Mến Jêsus ước thêm mặn nồng
Tận hồi lìa xa trần gian bước sang sông
Đến thiên cung hiển vinh đời đời
Hồn này chìm trong tình yêu Chúa Ba Ngôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

293


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top