Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nương Cánh Vĩnh Sinh

Thánh Ca: Nương Cánh Vĩnh Sinh


Tựa đề: Nương Cánh Vĩnh Sinh
Nguyên tác: Leaning on the Everlasting Arms
Tựa đề: Nương Cánh Vĩnh Sinh
Lời: Eli­sha A. Hoff­man, 1839-1929
Nhạc: An­tho­ny J. Sho­wal­ter
Tài Liệu:
The Glad Evan­gel for Re­viv­al, Camp, and Evan­gel­is­tic Meet­ings (Dal­ton, Georg­ia: A. J. Sho­wal­ter & Com­pa­ny, 1887).
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 290
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Leaning on the Everlasting Arms
1. What a fellowship, what a joy divine,
Leaning on the everlasting arms;
What a blessedness, what a peace is mine,
Leaning on the everlasting arms.
Refrain
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
2. O how sweet to walk in this pilgrim way,
Leaning on the everlasting arms;
O how bright the path grows from day to day,
Leaning on the everlasting arms.
3. What have I to dread, what have I to fear,
Leaning on the everlasting arms;
I have blessed peace with my Lord so near,
Leaning on the everlasting arms.
Cánh Vĩnh Sinh
1. Phước bấy mối giao thân, phước bấy mối vui thần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh
Thỏa thích chốn an thân, thắm thiết phước siêu trần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.
Điệp Khúc:
Quyết nương, nương vào
Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh
Quyết nương, nương vào
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.
2. Cứ tiến bước vững an, lướt đến chốn thiên đàng
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh
Lối chánh Chúa sẵn ban, bước tới thấy huy hoàng
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.
3. Chẳng khiếp, chẳng phân vân, quyết cứ vững tâm thần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh
Phước Chúa thắm tâm thần lúc có Jêsus gần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

290


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top