Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Danh Lạ Lùng

Thánh Ca: Danh Lạ Lùng


Tựa đề: Danh Lạ Lùng
Nguyên tác: Take the Name of Jesus with You
Lời: Ly­dia O. Bax­ter, (1870)
Nhạc: W. How­ard Doane
Tài Liệu: Pure Gold, by W. How­ard Doane and Ro­bert Low­ry (New York: Big­low & Main, 1871)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 288
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Take the Name of Jesus with You
1. Take the name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe
It will joy anf comfort give you,
Take it then wheree’er you go.
Refrain:
Precious name, Oh, how sweet!
Hope of earth and joy of heaven,
Precious name, Oh, how sweet!
Hope of earth and joy of heav’n.
2. Take the name of Jesus ever
As a shield from every snare;
If temptations round you gather,
Breathe that holy name in prayer
3. At the name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in heaven we’ll crown Him
When our journey is complete.
Danh Lạ Lùng
1. Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu,
Nhờ danh Jêsus mau kêu cầu;
Lòng chắc sẽ được an ủi thảnh thơi,
Danh nầy chớ quên trong mọi nơi.
Điệp Khúc:
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!
Mừng vui ở trời, nơi đất trông;
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!
Mừng vui ở trời, đất hi vọng.
2. Dầu sao cứ nhơn danh Chúa Jêsus,
Làm khiên che lằn tên quân thù;
Dù Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta,
Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa.
3. Nhờ danh Jêsus ta đến nghiêng mình,
Quì nơi Ngài dâng tâm thành;
Giờ lâm chung nguyện hô danh Chúa luôn,
Duy Ngài có vinh danh độc tôn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

288


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top