Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Việc Chi Chúa Không Thể Làm

Thánh Ca: Việc Chi Chúa Không Thể Làm


Tựa đề: Việc Chi Chúa Không Thể Làm
Nguyên tác: Nothing Is Too Hard for Jesus
Tựa đề: Việc Chi Chúa Không Thể Làm / Không Ai Bằng Chúa
Lời: Albert B. Simpson
Nhạc: Albert B. Simpson
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 284
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Nothing Is Too Hard for Jesus
1. Oft there comes a wondrous message
When my hopes are growing dim,
I can hear it thro’ the darkness
Like some sweet and far-off hymn.
Chorus:
Nothing is too hard for Jesus,
No man can work like Him;
Nothing is too hard for Jesus,
No man can work like Him.
2. When my frame is worn with sickness,
And with tears my eyelids swim,
I can hear the promise ringing
Like some sweet and heav’nly hymn.
3. When my way is closed in darkness,
And my foes are fierce and grim,
Still it sings above the conflict,
Like some glad, victorious hymn.
4. When my heart is crushed with anguish,
And the waters reach the brim,
Faith can hear the mighty chorus,
Like some mighty battle hymn.
5. Let us claim the mighty promise,
Let us light the torches dim,
Let us join the might chorus,
Let us swell the glorious hymn.
Việc Chi Chúa Không Thể Làm / Không Ai Bằng Chúa
1. Kìa, nhiều phen ta thấy như tuyệt vọng
Bỗng tai nghe Phúc Âm lạ lùng
Dường một điệu nhạc du dương trong lòng
Giữa bầu trời mờ ám hãi hùng;
Điệp Khúc:
Nào việc chi Jê-sus không thể làm
Xưa nay ai bằng Jê-sus
Nào việc chi Jê-sus không thể làm
Không người nào bằng Jê-sus.
2. Hồi đường tôi bao áng mây che sầm
Đối phương luôn tấn công bạo tàn
Thì tại trận tiền chợt nghe vang ầm
Khúc nhạc thần hùng tráng khải hoàn.
3. Lòng nhận tin bao hứa ngôn ngọc vàng
Kíp nhen lên đuốc thiêng gần tàn
Hiệp cùng bạn mình tâm linh hân hoan
Hát điệu nhạc hùng tráng khải hoàn.
4. Hồi lòng tôi bao khó khăn, lạc lầm
Suối gian lao chảy tuôn đầm đìa
Điệu nhạc hùng được nghe do tín tâm
Tiếng dội rền dường chiến khúc kia.
5. Hồi gặp cơn đau ốm, thân hao mòn
Mắt rưng rưng chứa chan lụy hường
Kìa, lời ngọc từ xưa nay đang còn
Giống điệu nhạc giục thúc dũng cường.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

284


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top