Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lòng Tôi Được An Ninh

Thánh Ca: Lòng Tôi Được An Ninh


Tựa đề: Lòng Tôi Được An Ninh
Nguyên tác: Jesus, I Am Resting
Tựa đề: Lòng Tôi Được An Ninh
Lời: Jean Sophia Pigott
Nhạc: J. Mountain
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 279
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Jesus, I Am Resting
1. Jesus! I am resting, resting
In the joy of what Thou art;
I am finding out the greatness
Of Thy loving heart.
Thou hast bid me gaze upon Thee,
And Thy beauty fills my soul,
For, by Thy transforming power,
Thou hast made me whole.
Refrain
Jesus! I am resting, resting
In the joy of what Thou art;
I am finding out the greatness
Of Thy loving heart.
2. Oh, how great Thy loving kindness,
Vaster, broader than the sea:
Oh, how marvelous Thy goodness,
Lavished all on me!
Yes, I rest in Thee, Beloved,
Know what wealth of grace is Thine,
Know Thy certainty of promise,
And have made it mine.
3. Simply trusting Thee, Lord Jesus,
I behold Thee as Thou art,
And Thy love, so pure, so changeless,
Satisfies my heart,
Satisfies its deepest longings,
Meets, supplies its every need,
Compasseth me round with blessings,
Thine is love indeed.
4. Ever lift Thy face upon me,
As I work and wait for Thee;
Resting ’neath Thy smile, Lord Jesus,
Earth’s dark shadows flee.
Brightness of my Father’s glory,
Sunshine of my Father’s face,
Keep me ever trusting, resting,
Fill me with Thy grace.
Lòng Tôi Được An Ninh
1. Jêsus ôi, lòng tôi nay an ninh
Ngài hằng lo liệu cho phu phỉ
Tôi nhận thấy Chúa yêu tôi lâu dài
Ngài vô song từ bi
Jêsus gọi tôi ngắm dung nhan Ngài
Dung nhan Ngài chiếu tôi huy hoàng
Nhờ quyền năng của Chúa đổi mới tôi
Hộ tôi luôn bình an.
2. Lòng này duy cậy trông Jêsus thôi
Hằng nhìn xem Ngài thật chăm chú
Tâm tình của Chúa tôi không sai dời
Lòng hân hoan nghìn thu
Trong tay Ngài yên nghỉ vui tươi hoài
Bao nhu cầu Chúa ban dồi dào
Trọn đời tôi an hưởng phước lớn lao
Ngài khoan nhân dường bao.
3. Nguyền mặt Ngài hằng nhìn xem tôi nay
Ngày ngày tôi chờ xem thiên nhan
Nương cạnh Chúa, Đấng đương vui tươi cười
Vầng mây đen liền tan
Ôi, vinh diệu thay Chúa Cha trên trời
Dung nhan Ngài chói lói rạng ngời
Trọn đời trông an ninh ở Chúa thôi
Nguồn ơn không hề phai.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

279


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top