Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tay Chúa Nắm Tôi

Thánh Ca: Tay Chúa Nắm Tôi


Tựa đề: Tay Chúa Nắm Tôi
Nguyên tác: Held in His Mighty Arms
Lời: Winfield Macomber
Nhạc: Winfield Macomber
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 278
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Held in His Mighty Arms
1. Safe is my refuge, sweet is my rest,
Ill cannot harm me, nor foes e’er molest;
Jesus my spirit so tenderly calms,
Holding me close in His Mighty arms.
Refrain
Oh! what wonderful, wonderful rest!
Trusting completely in Jesus I’m blest;
Sweetly He comforts and shields from alarms,
Holding me safe in His mighty arms.
2. Pressing my tear-stained cheek to His own,
Hushing my grief with His sweet gentle tone;
Touching my heart with His healing balms,
Holding me still in His mighty arms.
3. Tempests may rage, sin’s surges may beat,
Ne’er can they reach my sheltered retreat;
Free from all danger, from dread alarms,
Resting so safe in His mighty arms.
Tay Chúa Nắm Tôi
1. Êm thay, vui bấy chính chỗ tôi dựa yên
Không đau thương nữa, chẳng bóng quân thù xen
Ôi Giê-xu tôi yên tĩnh thỏa nguyện bấy!
Thật nhờ tay Chúa nắm tôi càng chắc đây.
Điệp Khúc:
Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ lùng!
Nương nơi Giê-xu tôi thấy ơn lành đầy lòng
Này, hằng ngày Ngài an ủi, phủ che hồn tôi
Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi!
2. Tôi nghiêng bên Chúa má ướt đôi dòng châu
Êm êm câu Chúa phán khiến nguôi phiền âu
Ngài rờ lòng này do cánh tay huyền bí
Hiện thời còn nắm giữ tôi từng bước đi.
3. Tuy mưa ma gió quỷ bốn bên gào vang
Nhưng không xâm hãm nổi chỗ tôi bình an
Bao cơn tai ương tôi chẳng tổn hại chi
Thật bình yên dưới cánh tay Giê-xu bất di.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

278


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top