Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Diệu Vinh Thay Bình An!

Thánh Ca: Diệu Vinh Thay Bình An!


Tựa đề: Diệu Vinh Thay Bình An!
Nguyên tác: Blessed Quietness
Tựa đề: Diệu Vinh Thay Bình An / Bình An Diệu Kỳ
Lời: Manie Payne Ferguson (1850-1932), 1900
Nhạc: W. S. Marshall
Hòa âm: James M. Kirk (1854-1945), 1900
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 274
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Blessed Quietness
1. Joys are flowing like a river,
Since the Comforter has come;
He abides with us forever,
Makes the trusting heart His home.
Refrain
Blessed quietness, holy quietness,
What assurance in my soul!
On the stormy sea, He speaks peace to me,
How the billows cease to roll!
2. Bringing life and health and gladness,
All around this heav’nly Guest,
Banished unbelief and sadness,
Changed our weariness to rest.
3. Like the rain that falls from Heaven,
Like the sunlight from the sky,
So the Holy Ghost is given,
Coming on us from on high.
4. See, a fruitful field is growing,
Blessèd fruit of righteousness;
And the streams of life are flowing
In the lonely wilderness.
5. What a wonderful salvation,
Where we always see His face!
What a perfect habitation,
What a quiet resting place!
Bình An Diệu Kỳ
1. Từ ngày Thần Linh giáng lâm trần đây,
Vui mừng dường dòng sông tuôn chảy,
Ai mời Ngài nay, Chúa vô lòng ngay,
Tâm hồn này nên đền Chúa xây.
Điệp Khúc:
Diệu vinh Diệu vinh thay bình an!
Thánh khiết thay bình an!
Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng;
Cơn ba đào tràn lan, Chúa chúc câu bình an,
Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.
2. Kìa, thật Thần Linh giáng lâm lòng tôi,
Như mưa dồi từ trời tuôn xối;
Như mặt trời soi sáng không hề thôi,
Ôi, trọn đời an bình thỏa vui.
3. Thật lạ lùng thay, bởi ơn chuộc nay,
Quanh đêm ngày, nhìn Ngài vui bấy;
Nơi trọn vẹn đây, chốn yên tịnh đây,
Vui mừng này không hề đổi thay.
4. Dường ruộng phì nhiêu lắm hoa đẹp xinh,
Cây công-bình mọc chồi đâm nhánh;
Như dòng trường-sanh tưới hoa màu-xanh,
Sa-mạc thành phong điền Thánh-Linh.
5. Ồ, nầy từ khi khách thiêng ngự-lai,
Đem theo Ngài lạc, thọ, khương, thái,
Xua ngờ-vực ngay, đuổi hết sầu-cay,
An-dật rày thay mệt-mỏi đây.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

274


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top